Ako zomrel Ježiš

Prečo a ako zomrel Ježiš?

Za čo bol odsúdený Ježiš? Zdá sa, že k jeho poprave prispeli takmer všetci. Smrť Ježiša požadovali židovskí náboženskí vodcovia, pohanská rímska vláda aj davy v uliciach. Ako a prečo zomrel Ježiš? 

———-

Všetko sa to začalo v malej dedinke neďaleko Jeruzalema pred 2000 rokmi. Keď mal Ježiš okolo 30 rokov,  začal verejne učiť ľudí o živote a Bohu. 

Prichádzali za ním celé zástupy. Prijímal bohatých a vplyvných, ale aj prostitútky, chudobných, chorých a ľudí na okraji spoločnosti. Vyzýval ich, aby v neho verili. Hovoril napríklad: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“1

Prečo ľudia Ježiša vôbec počúvali? „Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách… a uzdravoval každú chorobu a každý neduh.“2 Slepí začali vidieť, chromí chodiť, malomocní vyzdraveli. Ježiš niekoľkokrát dokonca oživil aj mŕtvych. 

Počas búrky prikázal vetru a dažďu, aby utíchli. Aj jeho priatelia boli vtedy šokovaní a pýtali sa:  „Ktože je to, že ho i vietor, i more počúva?“3 

Nečudo, že za Ježišom išli davy a správy o ňom sa šírili rýchlo.

Prečo teda zomrel Ježiš na kríži?

Ježiš spochybňoval náboženské autority. Vyčítal im pokrytectvo, osobné finančné zisky a príliš tvrdé učenie. 

Napríklad vytvorili prísne zákony o svätení soboty – dňa odpočinku. Ľudia v ten deň nemohli prakticky nič robiť. 

Ježiš počas jednej soboty uzdravil muža, ktorý nedokázal 38 rokov chodiť. Farizeji konfrontovali Ježiša: ako to, že v sobotu pracuje (uzdravuje ľudí)? Ježiš povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem… Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.“4

Ježiš jasne vyjadril svoju autoritu, svoje božstvo. Tvrdil, že môže odpúšťať hriechy a darovať večný život všetkým, ktorí v neho uveria. 

Keďže tieto veci môže robiť len Boh, Židia ho obvinili z rúhania a s pomocou Rimanov ho napokon zatkli. Zhodli sa na tom, že si zaslúži najprísnejší trest: smrť ukrižovaním, bežný spôsob popravy v Rímskej ríši.

Ako zomrel Ježiš

Smrť Ježiša bola veľmi krutá. Vojaci mu na hlavu nasadili tŕňový veniec, zbičovali ho koženým remeňom s ostrými hrotmi. Štyridsať rán často stačilo na zabitie človeka.

Ježišove zápästia a nohy pribili na kríž, kde zomrel na pomalé udusenie a zlyhanie srdca. Aby sa vojaci uistili, že je naozaj mŕtvy, kopijou prepichli jeho bok.

Ježiš predtým dokázal, že má absolútnu moc nad prírodou, chorobami, ba aj nad smrťou. Mohol teda kedykoľvek zísť z kríža, no on sa rozhodol zomrieť.

Ešte pred svojim zatknutím Ježiš povedal, že mu nikto nevezme život, položí ho dobrovoľne: „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať.“5 Konal s jasným zámerom. Bol to jeho plán.

Prečo Ježiš dovolil, aby ho ukrižovali?

Ježiš dovolil, aby ho zabili, z dvoch dôvodov: 

1. Ježiš poskytol jasný dôkaz, že je Boh

Ježiš viackrát predpovedal svoje zajatie a smrť. Povedal tiež, že o tri dni vstane z mŕtvych. Netvrdil, že jedného dňa sa reinkarnuje. Ale že o tri dni bude opäť živý.

Preto jeho hrob strážili rímski vojaci. Mali zabezpečiť, že Ježiš zostane bezpečne pochovaný.

O tri dni neskôr bol však hrob otvorený. Vojaci ušli a telo zmizlo. 

Počas nasledujúcich 40 dní sa Ježiš fyzicky stretol so svojimi priateľmi, so skupinou 500 nasledovníkov aj s ďalšími ľuďmi. Potvrdil tým, že ako Boh má skutočne moc nad životom a smrťou.

2. Ježiš podstúpil takú krutú smrť kvôli nám

Všetci máme sklony konať spôsobom, ktorý je v rozpore s Božími normami. Nedokážeme žiť podľa našich vlastných pravidiel a už vôbec nie podľa tých Božích. Ubližujeme sebe aj ľuďom okolo nás. Naše hriechy nás od Boha oddeľujú a ich dôsledkom je smrť.6 

Za dávnych čias preto Boh prikázal, aby Židia raz do roka obetovali baránka na odpustenie hriechov. Baránok zomrel namiesto nich. Bolo to však len dočasné. Keď prišiel Ježiš, prorok Ján Krstiteľ povedal o Ježišovi: „Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“7

Prečo zomrel Ježiš? A prečo sa vôbec narodil? Aby vzal na seba trest za hriechy všetkých ľudí. Už nemusíme zomrieť a byť navždy oddelení od Boha. Ježiš raz a navždy zaplatil za naše previnenia svojou smrťou na kríži. Vďaka tomu sme dostali milosť a šancu na večný život v Božej blízkosti. 

Tvoja odpoveď na Ježišovo ukrižovanie

Čo od teba teraz Ježiš žiada? Aby si mu to splatil a zaslúžil si jeho odpustenie? Nie. To nikdy nedokážeš. Jednoducho chce tvoju dôveru. Chce, aby si uveril, že sa obetoval aj za teba, a aby si jeho odpustenie prijal ako dar.

Mnohým sa to zdá príliš jednoduché. Radšej sa chcú zachrániť sami. Nájsť vlastnú cestu do neba. Snažia sa urobiť všetko pre to, aby ich Boh prijal. Ježiš však povedal, že ak odmietajú to, čo pre nich urobil on, zomrú vo svojich hriechoch a budú čeliť Božiemu súdu.

Ježiš nevzal na seba iba trest za náš hriech. Odstránil tiež prekážku, ktorá stála medzi nami a Bohom. Ponúka nám zmierenie, prijatie a možnosť spoznať úžasnú Božiu lásku.

Je to ako keby ti bohatý miliardár nielenže odpustil dlh, ktorý mu nevieš splatiť, ale dal ti k dispozícii aj celý svoj majetok.

Je na tebe, či to prijmeš. 

Chceš to urobiť teraz? Môžeš mu to povedať napríklad týmito slovami:

„Ježiš, prosím ťa, vstúp do môjho života. Odpusť mi moje hriechy. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel na kríži. Veď môj život tak, ako chceš ty. Ďakujem za tvoju lásku a prijatie. Amen.“

Ak úprimne požiadaš Ježiša, aby vstúpil do tvojho života, on to urobí a už ťa nikdy neopustí 8. Nadviažeš tým vzťah s Bohom a on ti dá večný život. Začni ho nasledovať, spoznávať a rásť prostredníctvom čítania Biblie, modlitby a spoločenstva s inými kresťanmi.

Ako sa rozhodneš? Klikni!