Modlitba

Ako sa modliť? A prečo Boh niekedy neodpovedá?

Kresťania hovoria, že modlitba je najúčinnejšia zbraň človeka. Kladieš si však niekedy otázku: Ako sa vlastne modliť? A prečo Boh niekedy mlčí a neodpovedá? Poď s nami preskúmať, ktoré modlitby Boh vypočuje a ktoré modlitby zostanú nevypočuté.


Keď som bola ateistka, moja kamarátka mi každý týždeň referovala o nejakom svojom probléme a o svojej viere, že Boh sa o to iste postará. A ja som zakaždým videla, ako Boh odpovedal na jej modlitby. Vieš si predstaviť, aké ťažké bolo pre mňa – ateistku – vidieť to týždeň čo týždeň? Po čase sa to už nedalo odbiť s tým, že to je iste len náhoda. A tak som sa rozhodla preskúmať, ktoré modlitby Boh vypočuje a ktoré modlitby zostanú nevypočuté.

Boh odpovedá na modlitby tých, čo s ním majú blízky vzťah

Prečo Boh odpovedal na kamarátkine modlitby? V prvom rade preto, že s ním mala vzťah. Nemala žiadny problém ísť za ním so svojimi potrebami, starosťami, obavami a čímkoľvek, čo ju postretlo. Bola presvedčená, že Boh chcel, aby sa na neho spoliehala úplne vo všetkom.

Mnohí ľudia veria, že Boh existuje, a občas ho o niečo aj poprosia, ale ich modlitby nie sú vypočuté, pretože ho nevnímajú ako svojho Otca a nepodriadili mu svoj život.

Ježiš sa prirovnal k dobrému pastierovi. Povedal : „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“1

Poznáš Boha a pozná aj on teba? Máš s ním vzťah, na základe ktorého by Boh odpovedal na tvoje modlitby? Alebo o ňom síce máš akúsi predstavu, ale svoj život si žiješ bez neho? Ak nemáš istotu, či si jeho dieťa, alebo ti je Boh vzdialený, prečítaj si, ako s ním môžeš nadviazať blízky vzťah: Hľadáš Boha?

Možná prekážka

Možno si povieš, že už si Božie dieťa, a predsa sa ti zdá, že Boh mlčí. Môže to byť tým, že medzi tebou a ním stojí prekážka: tvoje nevyznané hriechy.

Čo majú s modlitbou spoločné hriechy? Tu je vysvetlenie: „…[Božie] ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje…“2

Boh víta každého hriešnika s otvorenou náručou. Je plný milosti a odpúšťania. Nájdi si čas na to, aby si sa stíšil, poprosil si ho o odpustenie a hľadal si jeho silu a spôsoby, aby sa podobné situácie neopakovali.

Zostaň napojený na Boha

Pre tých, ktorí poznajú Boha a vo všetkom sa spoliehajú na neho, platí Ježišova extravagantná ponuka: „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.“3

Zostávať v ňom a nechať jeho slová, aby zostávali v nás, znamená, že žijeme svoj život podľa neho, spoliehame sa na neho a poslúchame, čo nám hovorí. Boh chce, aby si žil v úzkom spojení s ním deň čo deň, každú chvíľu – nielen vtedy, keď niečo potrebuješ.

Modlitba podľa jeho vôle

V Biblii sa píše: „Máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.“4

Boh vždy odpovie na modlitby, ktoré sú v súlade s jeho vôľou. Ale ako poznať jeho vôľu? Už sme to spomínali: zostaň v úzkom spojení s ním! Mal si už niekedy priateľa, ktorého si tak dobre poznal, že si presne vedel, čo má rád a po čom túži? Čím viac času budeš tráviť spoznávaním Boha cez čítanie Biblie a rozhovor s ním, tým ľahšie sa ti bude rozlišovať jeho vôľa. A ako to v blízkych vzťahoch chodí, postupne sa naladíte na jednu vlnu a aj ty budeš túžiť po tom, po čom túži Boh!

Nechaj sa prekvapiť

Niekedy máme vopred jasnú predstavu, ako by mal Boh odpovedať na našu modlitbu. No nie sme vševediaci ako on, máme obmedzené informácie o danej situácii a o jej dopadoch v budúcnosti. Netušíme, či to, za čo Boha prosíme, je skutočne to najlepšie riešenie pre všetkých. Boh nás však natoľko miluje, aby nám občas nedal to, za čo ho prosíme, lebo má pre nás pripravené niečo ešte lepšie, v tom správnom čase. Navyše môže mať svoje ciele, ktoré sú ďaleko za hranicami nášho chápania.

Nevypočuté modlitby

Kým sme tu na zemi, ľudia budú chorí, budú umierať, zápasiť s financiami a zažívať veľmi náročné situácie. Čo s tým?

Boh nám hovorí, aby sme mu odovzdali všetky svoje starosti – aj keď sa situácia zdá bezvýchodisková: „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás postará.“5 Keď sa nám zdá, že celý svet sa rúca, Boh nás drží vo svojej náruči. Práve vtedy by sme mali byť najviac vďační za to, že ho poznáme. „Pán je blízko! Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“6

Boh nám dokáže dať uprostred všetkých problémov svoj nadprirodzený pokoj. Chce, aby sme dôverovali jeho sile, jeho súcitu, láske, múdrosti, spravodlivosti. Boh je na našej strane! „Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.“7

Zhrnutie

Boh odpovedá na modlitby svojich detí (t. j. tých, ktorí prijali Ježiša do svojho života a nasledujú ho). Chce, aby sme mu všetky svoje záležitosti predkladali vo svojich modlitbách a on sa o ne postará podľa svojej vôle. Keď zápasíme s rôznymi ťažkosťami, všetky svoje starosti máme skladať na neho a prijať jeho pokoj, ktorý je za daných okolností absolútne nadprirodzený. Čím lepšie ho spoznáme, tým viac mu budeme schopní dôverovať.

Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako a za čo sa môžeš modliť a čo robiť, keď sa zdá, že Boh neodpovedá, zapíš sa do nášho bezplatného online kurzu Ako sa rozprávať s Bohom?

Autor: Marilyn Adamson