Kresťan a katolík

Kresťan a katolík – je to to isté?

Otázka: „Je nejaký rozdiel medzi kresťanom a katolíkom? Neznamenajú tie slová to isté?“

Naša odpoveď:

Existuje veľa kresťanských denominácií: katolíci, evanjelici, kalvíni, baptisti, metodisti, cirkev bratská atď. Avšak členstvo v nejakej cirkvi ešte nezaručuje, že je daný človek naozaj „kresťanom“ – nasledovníkom Krista.

V skutočnosti ide o to, či v danom človeku prebýva Ježiš… a či má blízky vzťah s Bohom.

V Jánovom evanjeliu sa píše, že: „tým, čo [Ježiša] prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“1 Prečo sa musíme stať Božími deťmi? Pretože až dovtedy nám je Boh vzdialený. Možno vieme, že existuje. Možno je nám jasné, že by sme ho mali uctievať. Dokonca možno vieme aj to, že v čase potreby by sme sa mali modliť práve k nemu. A možno chodíme do kostola.

Priepasť medzi Bohom a človekom

Ale medzi nami a ním je priepasť, ktorá nás od neho oddeľuje – kvôli našej hriešnosti.

Asi ti nepovieme nič nové tým, že kým budeme žiť a dýchať, budeme aj hrešiť. Budeme si veci robiť po svojom a nie tak, ako to chce Boh. Ale naše hriechy nás už nemusia viac oddeľovať od Boha. Vieš prečo?

Biblia hovorí, že za hriech je trest, a ten je prísnejší, než si možno myslíš. Trestom za hriech je totiž smrť. Nielen za hriechy ako napríklad vražda, ale za všetky hriechy, akékoľvek hriechy. Podľa Biblie „mzdou hriechu je smrť…“2

Ale aby sme nemuseli zomrieť navždy oddelení od Boha kvôli svojim hriechom, Ježiš zomrel namiesto nás. Plne zaplatil za naše hriechy a ponúka nám úplné odpustenie. Nielen dočasné. Ježiš zomrel za všetky naše hriechy: minulé, súčasné aj budúce. Vďaka nemu je priepasť medzi Bohom a nami kvôli hriechu preklenutá a my môžeme vstúpiť do blízkeho, osobného vzťahu s Bohom.

To neznamená, že sa odrazu staneme dokonalými a už nikdy viac nebudeme hrešiť. „V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve. Ale teraz nám Boh vo svojej dobrote daruje to, čo si nik z nás nezaslúžil: vyhlásil nás za nevinných, lebo nás Ježiš vykúpil.“3 Keď prijeme Ježišovu obeť za nás, Boh nám odpustí a vyhlási za nevinných.

Kresťan je nasledovník Krista

Nestačí veriť, že „tam niekde hore“ existuje Boh. Staň sa aj ty „kresťanom“ – nasledovníkom Ježiša, a nadviaž s ním blízky vzťah. Vtedy môžeš mať istotu, že dostaneš do daru aj večný život: „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

Ak by si aj ty chcel vedieť, ako mať osobný vzťah s Bohom a ako sa zbaviť svojich hriechov, aby viac netvorili priepasť medzi tebou a Bohom, prejdi na článok Ako spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah?