Skutočne žil Ježiš

Skutočne žil Ježiš? Existujú dôkazy?

Otázka: „Skutočne žil Ježiš? Existujú okrem Biblie aj iné historické záznamy, ktoré dokazujú, že Ježiš naozaj žil?“

Naša odpoveď:

Áno. Cornelius Tacitus (55 – 120 n. l.) sa považuje za najväčšieho historika starovekého Ríma. O Nerovi napísal: „… potrestal najvyberanejšími trestami tých, ktorých ľud pre nerestný život nenávidel a nazýval Chrestiani. Pôvodca tohto mena, Kristus bol za vlády Tiberiovej prokurátorom Pontiom Pilátom popravený. Táto zhubná povera bola síce dočasne potlačená, ale znovu prepukla nielen v Judsku, kolíske tohto zla, ale aj v Ríme…“1

Rovnako aj židovský historik Flavius Josephus (38 – 100+ n. l.) písal o Ježišovi vo svojom diele Židovské starožitnosti, ktoré opisujú Ježiša ako múdreho muža, ktorý konal obdivuhodné skutky, vyučoval mnohých, získali si nasledovníkov ako spomedzi Židov, tak aj Grékov, bol považovaný za Mesiáša, obvinený židovskými náboženskými vodcami, Pilátom odsúdený na ukrižovanie a vstal z mŕtvych.2

Existenciu Ježiša Krista zaznamenáva okrem Josepha a Tacita aj mnoho ďalších starovekých historikov, medzi nimi aj Seutonius, Thallus, Plínius mladší a Lucián. Aj v židovskom Talmude nachádzame zmienku o Ježišovi: „Vieme, že Ježiš bol počatý mimo manželstva, zhromažďoval učeníkov, vyhlasoval o sebe rúhavé tvrdenia, konal zázraky, lenže tieto zázraky pripisujeme čarodejníctvu, nie Bohu.“3

Vidíme, že historici sa o Ježišovi zmieňovali – či kladne, alebo záporne. Takisto existuje mnoho historických dokumentov aj o raných kresťanoch.

Ďalšie historické zdroje nájdeš v tomto článku: Dá sa veriť Biblii? Čo hovoria dôkazy?

Poznámka: Mnoho ľudí zažilo aj vnútorné potvrdenie toho, že Ježiš žil a žije aj dnes. Biblia hovorí, že Duch Boží vydáva svedectvo o Kristovi (Ján 15, 26) a presviedča o ňom svet (Ján 16, 8-11). Takže je možné, aby človek bez prístupu k starovekým historickým dokumentom alebo k Biblii mohol veriť, že Ježiš naozaj žil. Ľudia sa môžu o Ježišovi dopočuť aj z iného zdroja a Boh im to môže potvrdiť svojím Duchom.

Ak chceš vedieť viac o Ježišovom živote, prečítaj si tento článok: Bol Ježiš Boh, alebo obyčajný človek?

[1] Tacitus, Letopisy XV.44 v McDowell, Josh, Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie (Bratislava: CREATIVPRESS, 2006).V tejto knihe nájdeš aj ďalšie historické odkazy.
[2] Josephus, Jewish Antiquities vo Wilkins, Michael J.-Moreland, J.P., Jesus Under Fire (Zondervan, 1996).
[3] Michael J.-Moreland, J.P., Jesus Under Fire (Zondervan, 1996).

Máš aj ty otázku? Napíš nám…