Intimita

Sex a túžba po intimite

Každý z nás túži po hlbokej intimite: milovať a byť milovaný. Uspokojí sex túto túžbu po intimite? Poď s nami preskúmať, ako zažiť skutočný pocit bezpečia, intimity a lásky…

Známy psychológ Dr. Henry Brant raz povedal, že mladí ľudia k nemu chodia s opakujúcim sa problémom. Hovoria mu: „Zo začiatku bol sex taký vzrušujúci! Po istom čase som však začal mať divný pocit. Čoraz častejšie sme sa hádali a nakoniec sme sa rozišli.“

Poznáš aj ty ten pocit, keď zistíš, že intimita medzi tebou a tvojím partnerom vyprchala? Sex ťa už nedokáže uspokojiť, obaja hľadáte len svoje vlastné uspokojenie a ste zameraní len na seba. Váš vzťah je čoraz nevyváženejší a po vzájomnej harmónii niet stopy.

Fyzická intimita – rýchle riešenie?

Dnes má slovo intimita silný sexuálny podtón. Ale v skutočnosti má oveľa hlbší zmysel. Zahrňuje všetky oblasti nášho života: áno, aj telesnú – ale zároveň i citovú, rozumovú, sociálnu a duchovnú, ktoré sú navzájom prepojené.

Naša túžba po intimite je taká silná, že ju chceme okamžite uspokojiť. V ktorej z týchto 5 oblastí budeme hľadať riešenie? Samozrejme v telesnej! Je oveľa ľahšie s niekým prežívať fyzickú intimitu ako intimitu v ktorejkoľvek z ostatných oblastí. Fyzickú intimitu môžeš s niekým dosiahnuť za pár minút, ale spravidla rovnako rýchlo aj vyprchá.

Naďalej však v tebe zotrváva ešte jedna – oveľa hlbšia – túžba po intimite, ktorá zostane neuspokojená. Jej skutočná podstata totiž spočíva v úplnej účasti na celom živote milovaného človeka.

Takáto intimita si však vyžaduje niečo, čo nám naháňa strach.

Bojíme sa byť milovaní

Marshall Hodge vo svojej knihe Your Fear of Love píše: „Všetci túžime po láske, blízkosti a nehe, často sa však stáva, že v kľúčovej chvíli zaváhame. Bojíme sa blízkosti. Bojíme sa lásky.“ Hodge vysvetľuje: „Čím viac sa k niekomu priblížime, tým viac riskujeme, že nám ten druhý môže ublížiť.“

Práve strach z bolesti nám stojí v ceste k dosiahnutiu skutočnej intimity. „Bezbolestná láska“ totiž neexistuje.

Pravdepodobne aj tebe už niekto vo vzťahu ublížil. Otázkou je, ako s tým vyrovnáš. Väčšina z nás začne vysielať tzv. „dvojité signály“. Na jednej strane túžime po otvorených, blízkych, intímnych vzťahoch. A zároveň si okolo svojho srdca staviame múr, ktorý nás má ochrániť pred emocionálnym ublížením.

Zabúdame však na to, že ten istý múr, ktorý nás chráni pred inými, je zároveň naším vlastným väzením.

Aký to má následok? Sme čoraz osamelejší a skutočná intimita a láska k nám nemajú šancu preniknúť.

Láska zameraná na druhého

Láska nie sú len emócie. Je oveľa viac než len pozitívne pocity. Jej autorom a pôvodcom je Boh. Naša spoločnosť však vzala to, čo Boh povedal o láske, sexe a intimite, a zredukovala to na city, ruže a srdiečka.

Boli by tvoje potreby naplnené, keby ťa niekto miloval tak, ako by si mal byť podľa Boha milovaný?

  • Čo keby bol k tebe ten druhý trpezlivý, láskavý a nezávidel by ti?
  • Čo keby sa nevychvaľoval a nebol by pyšný?
  • Čo keby nekonal nečestne, nebol by sebecký a nenechal by sa vyprovokovať?
  • Čo keby nikdy nespomínal tvoje chyby a omyly?
  • Čo keby ťa stále ochraňoval, dôveroval by ti, chcel by pre teba len to najlepšie?1

Presne takto Boh v Biblii definuje lásku, ktorú by sme mali prežívať vo svojich vzťahoch. Všimni si, že takáto láska nie je o sexe či pocitoch, ale o charaktere a rozhodnutiach. Láska sa zameriava na toho druhého. Ide o napĺňanie potrieb partnera, nie o uspokojovanie svojich vlastných túžob.

Je tu však jeden problém. Kto dokáže takto milovať?

Prvý krok k skutočnej intimite

Nemôžeš voči niekomu prejavovať takúto lásku, ak si ešte nikdy nepocítil, že aj teba niekto takto miluje. Boh, ktorý ťa pozná a ktorý o tebe všetko vie, ťa miluje dokonalou láskou.

Jeho láska sa v praxi prejavila tak, že obetoval svojho vlastného syna Ježiša, aby si nemusel niesť trest za svoje hriechy: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“2

Keď sa obrátiš k Bohu a poprosíš ho o odpustenie, zažiješ jeho lásku.

Božia láska nie je založená na tvojom vzhľade, peňaženke či okolnostiach.  Jeho predstava o láske je úplne iná ako predstava našej spoločnosti. A čo je najlepšie, svoju lásku a odpustenie ti ponúka ako dar.

Ako ho prijať? Tým, že prijmeš do svojho života Ježiša, Božieho syna: „Tým, čo Ježiša prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“3

Ak ho prijmeš, budeš prekvapený, čo dokáže urobiť s tvojím životom a medziľudskými vzťahmi! Už sa nemusíš pred ním skrývať a hľadať si vlastnú cestu životom. Boh bude vždy pri tebe a zaplaví ťa svojou bezpodmienečnou láskou, ktorá dokonale uspokojí tvoju túžbu po intimite, ktorú hľadáš.

Chodenie a sex

Ak zažiješ Božiu lásku a Boh bude uprostred vzťahu s tvojím partnerom, váš vzájomný vzťah naberie úplne iný rozmer.

Chodenie s niekým je obdobím, keď môžete pracovať na vzájomnej intimite a zbližovaní sa na emocionálnej, rozumovej, sociálnej aj duchovnej úrovni. Práve tieto oblasti sú počas chodenia zanedbávané, lebo všetko zatieni sex.

Radšej sa spolu zamerajte na vzájomné spoznávanie a budovanie vzťahu v ostatných oblastiach. A až nájdeš vzťah, ktorý napokon vyvrcholí manželstvom, sex ešte viac posilní spoločný základ, ktorý ste počas chodenia spolu vybudovali.

Boží postoj k sexu je jasný. Sex vyhradil pre manželstvo – len pre manželstvo. Nie preto, aby ti znepríjemnil život, práve naopak – aby ti ochránil srdce. Chce, aby ste so svojím budúcim partnerom položili silné a bezpečné základy, na ktorých bude stáť intimita vášho budúceho manželstva.

Ako môžeš spoznať Božiu lásku?

Zaži Božiu lásku na svojej koži! Môžeš mu povedať napríklad toto:

„Bože, potrebujem ťa. Odpusť mi, že som si šiel vlastnou cestou a hľadal/a som lásku mimo teba. Prosím, odpusť mi. Ďakujem ti, Ježiš, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Prijímam ťa do svojho života a chcem ťa začať nasledovať. Veď ma a zmeň ma na človeka, akého ma chceš mať.“

Čím viac začneš Boha spoznávať, tým viac bude rásť medzi vami aj pocit intimity a vzájomnej dôvery. A tvoj život nadobudne úplne nový – duchovný – rozmer, ktorý ti prinesie naplnenie a uspokojenie vo všetkých tvojich vzťahoch.

Dick Purnell je autorom 12 kníh, napr. Becoming a Friend and Lover alebo Free to Love Again: Coming to Terms with Sexual Regret.