EveryStudent.sk

Skúmanie otázok o živote a Bohu

Najčítanejšie články


Aktuálne články


Svetlo v sieti

Nemáš niekedy pocit, že sociálne siete prinášajú čoraz viac temnoty? Pri čítaní statusov plných problémov a hádok prirodzene túžime po svetle a nádeji! Aj preto vznikla táto séria 52 zamyslení. Každý týždeň ti chceme ponúknuť krátke minútové zamyslenie, ktoré ti pomôže zastaviť sa, premýšľať a vyhodnocovať, pozrieť sa na seba i Boha z nového uhla.

 
Máš otázku?

Pre ateistov

Kurz Prečo Ježiš?
Spoznaj Boha lepšie

Zmenené životy
Zamyslenia