Je Boh žena?

Otázka:

Mohol by Boh byť ženou?

Naša odpoveď:

V prvom rade treba povedať, že Boh je duchovná bytosť a nemá fyzické ľudské vlastnosti – teda nie je ani mužom ani ženou vo fyzickom zmysle. Po druhé, všetky dôkazy v Biblii potvrdzujú, že Boh sa človeku odhalil v mužskej podobe. Biblia bola vnuknutá Bohom1 a v nej sa na Boha odkazuje vždy v mužskom rode ako „on“. V Starej i Novej zmluve sa pri odkazoch na Boha používajú iba zámená mužského rodu. Aj Ježiš sa rozhodol vziať na seba mužskú podobu, keď chodil po zemi.

Avšak niekedy je v Písme používaný obrazný jazyk, ktorý Bohu priraďuje ľudské vlastnosti, a tým umožňuje človeku lepšie ho chápať. Občas teda Biblia poukazuje aj na „ženskú“ stránku Božej povahy. Ježiš raz povedal:

„Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste!“2

Aj Božia múdrosť v Knihe prísloví sa personifikuje ako žena, pritom v Novej Zmluve sa píše, že Ježiš je Božia múdrosť.3

Je zaujímavé, že hneď na začiatku Biblie sa píše, že človek bol stvorený na Boží obraz – ako muž a žena…

„Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“4

Preto by nás nemalo prekvapovať, že Boh má v sebe aj určitú „mužskosť“ aj určitú „ženskosť“. Práve vďaka tomu si muži aj ženy dokázali po stáročia nájsť k nemu cestu. Boh môže byť ako matka (obraz sliepky) a zároveň je to náš nebeský „Otec“ (tak ho Písmo nazýva najčastejšie). Boh je starostlivý a láskavý, a zároveň silný a mocný.

Samozrejme Boh je ďaleko nad naše chápanie a nemôžeme ho „zaškatuľkovať“ ako muža či ženu. Aj keď sme boli stvorení na jeho obraz a odrážame časť toho, kým Boh je, my ľudia určite nereprezentujeme celý obraz Boha. Je to, akoby nejaký maliar namaľoval svoj autoportrét: nech je ten obraz akýkoľvek krásny, umelec bude vždy omnoho viac než jeho umenie.

Úžasné na tom celom je to, že Boh sa k nám znížil, aby nám zo seba odhalil viac. V osobe Ježiša Krista sa stal človekom a volá nás do blízkeho osobného vzťahu s ním. Ak o tom chceš vedieť viac, klikni sem.

Všetky citácie sú z Biblie. [1] 2. Timotejovi 3, 16 [2] Matúš 23, 37; [3] Príslovia 1, 20; 8, 11; 9, 1; [4] 1. kniha Mojžišova 1, 27.

Máš aj ty otázku? Napíš nám…