Je Boh žena

Je Boh žena?

Otázka: „Je Boh žena, alebo muž? Iné náboženstvá spomínajú aj ženské bytosti – bohyne… Akého pohlavia je Boh?“

Naša odpoveď:

Téma pohlavia či genderu nás v 21. storočí zaujíma viac než kedykoľvek predtým, a to nielen ohľadom nás ľudí, ale aj ohľadom Boha. Hneď na začiatku však spomeňme, že Boh je duchovná bytosť a nemá fyzické ľudské vlastnosti – teda nie je ani mužom, ani ženou vo fyzickom zmysle.

Po druhé, všetky dôkazy v Biblii potvrdzujú, že Boh sa človeku odhalil v mužskej podobe. Biblia bola vnuknutá Bohom1 a v nej sa na Boha odkazuje vždy v mužskom rode ako „on“. V Starej i Novej zmluve sa pri odkazoch na Boha používajú iba zámená mužského rodu. Aj Ježiš sa rozhodol vziať na seba mužskú podobu, keď chodil po zemi.

Avšak niekedy Písmo používa obrazný jazyk, ktorý Boha personifikuje: priraďuje mu ľudské vlastnosti, čím umožňuje človeku lepšie ho chápať. Občas Biblia poukazuje aj na „ženskú“ stránku Božej povahy. Ježiš raz povedal:

„Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste!“2

Božia múdrosť sa v Knihe prísloví (napr. tu, tu a tu) sa personifikuje ako žena, pritom v Novej Zmluve sa píše, že Ježiš je Božia múdrosť.

Človek stvorený na Boží obraz

Je zaujímavé, že hneď na začiatku Biblia spomína, že človek bol stvorený na Boží obraz – ako muž a žena…

„Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“3

Preto by nás nemalo prekvapovať, že Boh má v sebe aj určitú „mužskosť“ aj určitú „ženskosť“. Práve vďaka tomu si muži aj ženy dokázali po stáročia nájsť k nemu cestu. Boh môže byť ako matka (obraz sliepky) a zároveň je to náš nebeský „Otec“ (tak ho Písmo nazýva najčastejšie). Boh je starostlivý a láskavý, a zároveň silný a mocný.

Samozrejme Boh je ďaleko nad naše chápanie a nemôžeme ho „zaškatuľkovať“ ako muža či ženu. Aj keď sme boli stvorení na jeho obraz a odrážame časť toho, kým Boh je, my ľudia určite nereprezentujeme celý obraz Boha. Je to, akoby nejaký maliar namaľoval svoj autoportrét: nech je ten obraz akýkoľvek krásny, umelec bude vždy omnoho viac než jeho dielo.

Úžasné na tom celom je to, že Boh sa k nám znížil, aby nám zo seba odhalil viac než len písmená v Biblii. V osobe Ježiša Krista sa stal človekom a volá nás do blízkeho osobného vzťahu s ním. Ak o tom chceš vedieť viac, klikni na Ako spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah?