milosť

Pokrytec

Cítila som sa ako pokrytec

Dlho som žila ako pokrytec. Kostol, modlitby, spoveď. No mimo kostola som žila, akoby Boh neexistoval.