Duch Svätý

Kto je Duch Svätý

Kto je Duch Svätý?

Kto je Duch Svätý? Je to milá holubička? Neosobná sila či energia daná kresťanom? Alebo sám Boh?