Boh miluje moslima

Ako radikálny moslim našiel Ježiša

Pochádzam z moslimskej rodiny, ktorá ma viedla k radikalizmu. Toto je môj príbeh hľadania si cesty k Bohu.

Som len obyčajný človek, ktorý žil svoj život, akoby vôbec nič nevedel. Narodil som sa v Pakistane do bohatej moslimskej rodiny. Keď som mal iba pár mesiacov, otec ma odniesol do Saudskej Arábie. Asi v šiestich rokoch mi umrela mama. Keď som trochu podrástol, mal som veľmi veľa otázok, aké má v istom bode svojho života asi každý. Prečo som tu? Odkiaľ som prišiel? Naozaj Boh existuje a ak áno, kde je? Prečo nehovorí?

Korán som študoval približne od svojich dvanástich rokov. Neskôr som čítal aj iné islamské knihy, ako Život proroka Mohameda, hadísy1 atď. Hlásil som sa k vahhábizmu2 alebo k hnutiu Ahl al-Hadith3 ako väčšina moslimov v Saudskej Arábii (Usáma bin Ládin bol jedným z nich). Sú veľmi radikálni a ja som bol tiež.

Učili ma, že islam je jedinou cestou do neba. Hovorili mi: „Keď urobíš toto, v nebi za to dostaneš také a také požehnanie,“ a „Keď urobíš tamto, dostaneš v nebi takéto požehnanie“. Stal som sa radikálnym zástancom islamu ako náboženstva.

Ježiš v Koráne

Veril som, že čo robím, je správne, a ak je to správne, potom nemôže uškodiť študovať to hlbšie. V Koráne a hadísoch som čítal o prorokoch, no Ježiš Kristus bol jedinou osobnosťou, ktorá sa ma dotkla viac ako ktorýkoľvek z nich. Zistil som, že kresťania veria, že Ježiš Kristus je Boží Syn. Veľmi ma zaujímalo, prečo tomu veria. Začal som ho viac a viac skúmať. Mal som kresťanského kamaráta, ktorý so mnou študoval. Jedného dňa som ho požiadal o jeho Bibliu. S prekvapením odpovedal: „Je mi ľúto, nemôžem ti ju dať.“ Uistil som ho, že sa o tom nikto nedozvie: „Zostane to medzi nami.“ Lenže môj otec prišiel na to, že čítam Bibliu a že sa nachádza v našom dome. Veľmi sa nahneval. Keďže vedel, že mám len jediného kamaráta, ktorý je kresťan, zobral ma aj s mojím strýkom do domu môjho priateľa a varoval ich: „Ak sa to zopakuje a opäť sa pokúsite hlásať kresťanstvo moslimskému chlapcovi, poriadne si to odtrpíte, to je vám jasné. Ponesieme to na islamskú políciu (mutawa) a z tejto krajiny môžete byť nadobro vyhostení!“ Dosť som sa bál. Toto som priateľovej rodine nemal urobiť.

Môj otec i strýko ma upozornili, aby som sa modlil päťkrát denne tak ako doteraz, z toho raz v mešite. Často, keď v mešite nebol nikto iný, som plakal a prosil Boha, aby mi ukázal, „kto je ten Ježiš a kto si Ty?“ Veľakrát, keď sa imám (duchovný vodca) modlil po arabsky (modliť sa je dovolené len po arabsky), nevenoval som veľa pozornosti tomu, čo hovoril. Raz som sa opäť modlil v mešite počas modlitby zuhr (poludňajšia modlitba). Nemyslel som vtedy na Ježiša Krista. Na podlahe, kde skláňame svoje hlavy pri modlitbe, som uvidel obraz krásneho človeka. Bol som šokovaný. Nikdy predtým som nič také nevidel. Vyzeralo to ako odraz na vodnej hladine. Počul som v sebe, že toto je Ježiš Kristus. Toto je Pán!

Môj hlad po poznaní Ježiša Krista rástol stále viac.

Hľadanie na internete

Už som však nemal Bibliu. Raz som išiel s kamarátom po obchodoch a vošli sme do internetovej kaviarne. Napadlo mi napísať do vyhľadávača: „Kto je Ježiš?“ Vyskočilo mi množstvo stránok. Bol som užasnutý, že priamo tam môžem skúmať Ježiša Krista.

Na jednej stránke som našiel veľmi dobré informácie o tom, kto je Ježiš, o proroctvách o ňom v Starom zákone a o tom, ako úžasne sa naplnili v Novom zákone.

Bol som z toho hotový. Často som sa vracal k tejto webstránke. Jedného dňa som si povedal, že to s Ježišom skúsim, a tak som sa pomodlil „modlitbu spasenia“, ktorú som našiel na ich stránke.

Naďalej som počas modlitieb v mešite často vídal ten istý obraz Ježiša Krista. Raz som sa vybral skratkou pešo na trh. Ocitol som sa v pomerne osamelej časti. Prechádzalo tadiaľ len málo ľudí. Ako som kráčal, rozmýšľal som a pýtal som sa Boha, či to, čo robím, je správne; či mám byť kresťanom, alebo moslimom. Počul som za sebou hlas, ktorý hovoril: „Syn môj, si na správnej ceste.“ Opäť som bol v úžase. Nikdy predtým som takéto veci nezažil.

Stal som sa ešte šťastnejším, keď som spoznal Bibliu, ktorá hovorí o mnohých veciach. Napríklad sa tam píše: „… a na vlastné uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je cesta, kráčajte po nej!“4

Tiež hovorí: „Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina —, sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“5

Boh mi prejavil svoju vernosť! Kde by som bol, keby som neskúmal Bibliu a nežiadal Boha o vedenie pre môj život? Boh Biblie odpovedá ako žiaden iný! Taká je realita!

Rozdiely medzi Koránom a Bibliou

V Koráne sa píše, že niektoré zjavenia boli zrušené alebo zabudnuté.Čo to znamená? V Biblii je to úplne naopak. V 5. Mojžišovej 23, 19 sa píše: „Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval.“ Nikdy som v Biblii nenašiel ani jeden verš o tom, že by Boh klamal, menil svoje verše alebo by zavádzal ľudí.

Korán nám prikazuje veriť vo všetkých prorokov a vo všetky zjavené Božie knihy, ktoré zahŕňajú päť Mojžišových kníh (Tóra), Žalmy(Zabur), Evanjeliá (Injeel) a dokonca knihu Daniel. Ak v ne neveríme, ak neveríme, že sú to slová Boha, potom ani nie sme moslimovia. Mnoho opatrení a snáh sa vynaložilo na to, aby Biblia bola z tejto zeme odstránená, no žiadne neuspeli. To len dokazuje, že Boh, ktorý nám zjavil svoje slovo, veľmi dobre vie, ako ho chrániť. Vyzývam všetkých, ktorí tvrdia, že Biblia bola zmenená, aby mi to dokázali predložením dôkazov. Stovky vedcov ju študovali a potvrdili jej prehľadnosť a pravdivosť jej tvrdení.

Proroctvá, ktoré v Biblii nachádzame, sa napĺňajú práve teraz, v našej dobe. Sú to úžasné veci a potvrdzujú, kto je autorom tejto knihy. Sám stvoriteľ tohto sveta vie, čo sa stane zajtra a v nadchádzajúcich dňoch. Nepredpovedá to ako nejaký veštec, on to vie!

Rozdiely medzi Ježišom a Mohamedom

Je priam udivujúce vidieť rozdiely medzi Ježišom a Mohamedom. V Biblii sa píše: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“7

Prečo Ježiša Krista nazývajú dobrou správou, Božím Slovom, takmer ako Alaha, zatiaľ čo o Mohamedovi sa nič také nehovorí?

Prečo bol Ježiš Kristus bezchybný, bez hriechu, kým v Koráne je Mohamed často napomínaný, aby sa kajal zo svojich hriechov? Každý moslim, ktorý poctivo číta Korán, to veľmi dobre vie.

V Biblii sa píše aj to, že Ježiš robil zázraky a mnohé iné veci, ktoré nemôže robiť nikto iný, len Boh… veci ako vrátiť život mŕtvym a uzdravovať chorých.

Prečo Mohamed nikdy nič také neurobil? Aj keď si mnoho ľudí jeho doby žiadalo zázraky, on odmietol. Jeden jeho zázrak však je v Koráne zaznamenaný: rozdelil mesiac na polovicu. Aký osoh z toho malo ľudstvo?

Predtým, ako sa Ježiš narodil, boli poslaní anjeli, aby ohlásili vznešené narodenie dokonalého syna z panny. Mohamed však ako najväčší z prorokov islamu nemá takéto privilégium? Prečo sa o Mohamedovi nič podobné nespomína?

Ak Boh naozaj dokázal spôsobiť, že panna porodila, tak prečo by mal mať ťažkosti nazvať ho svojím Synom?

Korán hovorí, že príde zjavenie pre ľudstvo a milosrdenstvo.8 Moslimovia si vtedy majú čítať Injeel (evanjelium), aby sa dozvedeli o Božom milosrdenstve pre ľudí.

V Evanjeliu podľa Marka 10, 46-47 slepý muž volá na Pána Ježiša Krista: „… sedel pri ceste slepý žobrák, Timaiov syn Bartimej. Keď slepec začul, že je to Ježiš Nazaretský, začal volať: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

V Novom zákone sa tiež píše: „Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.“9

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej…“10

Pán Ježiš Kristus nie je milosrdenstvom, ktoré bolo určené iba pre ľudí jeho doby a z jeho oblasti. Boh ho učinil milosrdenstvom pre CELÉ ĽUDSTVO, DOKONCA AJ PO MOHAMEDOVI.

Odpustenie – aj pre moslima

V Biblii sa dozvedáme, že sme hriešni a vzdialení od Boha. Ježiš Kristus je jediným spôsobom, ako môžeme byť s Pánom zmierení, pretože bol bez hriechu a kvôli nám sa stal hriechom. Naše hriechy sa preniesli na neho.

Ježiš Kristus niesol naše hriechy a stal sa kvôli nám hriechom. V Injeel (evanjeliu) sa hovorí: „Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.“11

Aj mnohým iným ľuďom povedal: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ Naznačoval tým, že chce, aby boli zo svojich hriechov zachránení! On niesol ich hriechy!

V Novom zákone tiež čítame: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“12

Mnoho ľudí našlo Božie milosrdenstvo v Pánovi Ježišovi a boli zmenení. Ja som jedným z nich. Mnohí hľadajú zázraky, moc, Pravdu a jedinú pravdu na nesprávnych miestach – ako som to robil aj ja, kým som nestretol toho jediného, ktorý nielen pozná cestu k Bohu, ale sám je tou Cestou. Ježiš hovorí: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“13

Mohamed aj dnešní moslimovia sa oddane modlia niekoľkokrát denne za vedenie a posledný, najväčší z prorokov islamu, sa za to prekvapivo modlil, až kým neumrel.

Cesta do neba

Bol Mohamed na správnej ceste? Je islam tou správnou cestou? Povzbudzujem všetkých moslimov, aby sa každý spýtal sám seba, či to, čo robí, aby sa dostal do neba, je naozaj správne.

Neverím, že nebo je miestom, za ktoré je možné zaplatiť, ktoré sa dá kúpiť našimi skutkami; dostávame ho jedine vďaka Božiemu milosrdenstvu a milosti. Modlím sa, aby Boh dal každému z nás každým dňom väčší hlad a aby sme sa so svojou potrebou duchovného pokrmu a spasenia obracali na neho! Je to jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Pristúp k nemu s pokorným srdcom. Hľadaj jeho tvár a ocitneš sa v jeho náručí!

V Kristovi sa stávame novým stvorením. Toto bolo napísané už dávno, no dnes to stále platí! Ako sa len naša myseľ a myšlienky zmenia, pretože ten, ktorý nás stvoril, vie, ako vyplniť to chýbajúce v nás a obnoviť náš duchovný život v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je jedinou Cestou k Bohu!

Takže bratia a sestry, otvorte svoje srdcia a mysle a prijmite jeho úžasnú Lásku. Pustite Pána Ježiša Krista do svojho života a uvidíte, čo sa stane. Začne sa pre vás to najväčšie dobrodružstvo na svete. Kedykoľvek som sa ocitol v ťažkostiach, on tam bol so mnou a potešoval ma tak, ako by to nikto iný nedokázal. Ukázal mi, že je naveky živý a veľmi nás miluje.

Chválim Boha a ďakujem mu, že poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, aby umrel za mňa a za nás všetkých a vytvoril ten nádherný a slávny most, aby sme k nemu mohli prísť! Ak chceš vedieť, ako začať s Bohom vzťah, prečítaj si: Slepá viera. Alebo nie?

[Autor článku: Muhammad Saleem]

[1] výpoveď o činoch a skutkoch proroka Mohameda
[2] puritánske reformné hnutie za očistu islamu
[3] hnutie islamských učencov, ktorí považujú Korán a hadísy za jedinú autoritu islamského práva a učenia
[4] Izaiáš 30, 21
[5] Jeremiáš 29, 11-13
[6] Súraurah Al-Baqara 2, 106
[7] (Injeel) Ján 1,1
[8] Súra Maryam (Mária) 21
[9] Júdov 21
[10] 1. Petrov 1, 3
[11] Matúš 1, 21
[12] 2. Korinťanom 5, 21
[13] Ján 14, 6-7