Regina

Regina

Ľudia o mne hovorievali, že som dobré dieťa. Vyrastala som v kresťanskej rodine, ktorá chodievala do kostola každú nedeľu. Avšak až počas detského tábora som počula niečo, čo zmenilo môj život. Na tábore nám kazateľ ukazoval knihu, ktorá mala iba farebné strany. Prvá strana bola čierna, pretože predstavovala veci, ktoré robíme, keď sme sebeckí. To nás oddeľuje od Boha a nemôžeme Ho poznať. Druhá strana bola červená reprezentujúca Ježišovu krv, pretože zomrel na kríži, aby nám odpustil všetky sebecké veci, ktoré konáme. Vtedy som porozumela aká som bola sebecká, keď som sa hádala so sestrou alebo neposlúchala mamu. Tretia strana bola biela, aby nám ukázala, že nám môže byť odpustené, ak uveríme v Ježiša a v to, čo pre nás urobil. Ak Ho požiadame o odpustenie môžeme spoznať Boha. Biblia hovorí, že s Ním môžeme mať vzťah cez našu vieru v Ježiša a nie cez dobré alebo zlé veci, ktoré robíme alebo nerobíme. Je pre mňa nemožné dostať sa k Bohu vlastným úsilím. Takže som potrebovala Ježiša, aby mi odpustil a mohla Ho tak spoznať . Modlila som sa a požiadala som Ho, aby mi odpustil všetky zlé veci, ktoré som robila a rozhodla som sa zveriť Mu celý svoj život. Potom ako som to spravila som pocítila pokoj. Bola som mladá, keď som sa tak rozhodla , ale neustále sa učím, čo to znamená veriť Ježišovi každý deň. Vidím ako odpovedá na moje modlitby a viem, že je skutočný. On je láska, nádej, je stály a potešuje ma v mojom živote. V ten deň kazateľ pokračoval v začatom príbehu a ja som dnes rada, že sa s ním s vami môžem podeliť.

Ak ťa môj príbeh oslovil alebo máš nejakú otázku napíš mi na kontakt(at)everystudent.sk.