Covid19

Ako prekonať úzkosť a strach

Prinášame ti spoľahlivý spôsob, ako prekonať úzkosť a strach a ako si zachovať vnútorný pokoj.

Každý deň prináša plno dôvodov na stres. Môžu to byť napríklad finančné problémy, nestabilné zamestnanie, choroby, napäté vzťahy, závislosti, fyzické či psychické týranie, korupcia, klimatické zmeny, rasizmus, vojny, prírodné katastrofy a tak ďalej.

Človeka chytá úzkosť, už len keď to všetko počuje.

Neťažia nás len veci, ktoré sa nás osobne týkajú. Internet z nás urobil globálnych občanov. Každý deň, ba každú chvíľu sa dozvedáme o závažných problémoch z každého kúta sveta.

Spravodajské médiá v nás živia strach a zneužívajú naše prirodzené sklony spozornieť, keď počujeme znepokojivé správy.

Avšak najväčším zdrojom úzkosti sú naše osobné problémy. To, čo sa práve odohráva v našom živote.

Je to ten skľučujúci pocit, keď nemáme situáciu pod kontrolou. Cítime sa ohrození a bezmocní. Máme strach, že sa nám niečo stane a my tomu nedokážeme zabrániť ani pred tým uniknúť.

Dá sa vôbec ostať uprostred takého niečoho pokojný? Áno, dá!

Odborná pomoc

Najprv by sme si mali povedať niečo o možnostiach medicíny. Ak často trpíš úzkosťou a ak ti táto úzkosť spôsobuje depresie či samovražedné myšlienky, vyhľadaj odbornú lekársku pomoc. Možno trpíš chemickou nerovnováhou v mozgu, ktorá si vyžaduje liečbu. Niekedy sa nám v mozgu vytvoria akési šablóny, vychodené cestičky, a len lekár nám môže pomôcť ich pretvoriť a zmeniť náš spôsob zmýšľania.

Práve tak, ako diabetici potrebujú inzulín, ľudia trpiaci depresiou potrebujú lieky, ktoré im pomôžu vnímať problémy objektívne a s pokojnejšou mysľou. Ukázalo sa, že lieky majú veľký význam pri liečbe úzkosti.

Lenže schopnosť vnímať situácie s pokojom a rozvahou je iba časť riešenia. Aj keď určite pomôže, nedokáže nám poskytnúť skutočný pokoj. Je to ako keď má niekto zlomenú nohu a prestane na nej chodiť. Áno, pomôže mu to, no nohu bude mať aj naďalej zlomenú.

Potrebujeme získať vnútorný pokoj, ktorý pretrvá a dovolí nášmu srdcu a mysli odpočívať aj v ťažkých chvíľach.

Spoľahlivý postoj pri riešení náročných situácií

Ako ateistka som roky hľadala filozofiu, na ktorú by som sa mohla vždy spoľahnúť. Túžila som po takej, čo by ma sprevádzala po celý život a fungovala by v každej situácii. Študovala som Sartra, Platóna, Sokrata, Dostojevského, Nietzscheho, Huma a mnohých ďalších.

A vieš, na čo som prišla? Filozofia nestačila. Všetky problémy aj tak ostali len na mojich pleciach.

Pri mojom hľadaní pravého pokoja za každých okolností sa mi aj náboženstvo zdalo akési prázdne. Netúžila som po žiadnych rituáloch, meditáciách ani doktrínach.

Hľadala som niečo, o čo by som sa mohla oprieť, nech by sa mi prihodilo čokoľvek.

Ako som hľadala zdroj trvalého pokoja, spriatelila som sa s jednou dievčinou. Jej život ma veľmi inšpiroval. Často hovorila o Bohu a ja som začala premýšľať, či Boh predsa len neexistuje.

Možnosť Božej existencie ma priviedla na začiatok dlhej cesty. Mala som veľa otázok. Pri svojom skúmaní som sa však zaťato bránila a len ťažko som sa vzdávala mnohých vžitých predstáv. Posledné, čo som si priala, bolo nechať sa nahovoriť na nejakú hlúposť.

Veda poukazuje na riešenie

Asi po roku a pol náročného pátrania som zistila, že dôkazy o Bohu majú priveľkú váhu na to, aby som ich ignorovala. Práve vďaka vede som nakoniec musela uznať, že Boh existuje. Neskutočná komplexnosť života na Zemi vylučuje náhodu ako prvotnú príčinu vzniku všetkého stvorenia.

Poprosila som teda Boha, aby vstúpil do môjho života a mohla som si s ním vytvoriť vzťah.

A zistila som, že naozaj: „Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach.“1

Pokojní tvárou v tvár strachu

Vedomie, že Boh existuje a zaujíma sa o nás, nám pomáha zachovať si pokoj za každých okolností. Pokúsim sa to vysvetliť.

Predstav si chlapca, ktorého šikanuje spolužiak. Každý deň mu berie desiatu, fyzicky mu ubližuje a ešte sa na tom zabáva. Chlapec sa pokúša viesť so svojím neprajníkom rozhovor, snaží sa mu vyhnúť, povie o tom učiteľke, no všetko je márne.

Jedného dňa sa na škole objaví starší (a väčší) žiak, ktorý má s chlapcom súcit a zasiahne v jeho prospech. Oznámi útočníkovi, že časy, keď chlapcovi ubližoval, sa skončili. Šikanovaný chlapec konečne nachádza pokoj. Jeho neprajník síce nikam neodišiel, no on si môže vydýchnuť, lebo je tu niekto väčší, kto sa oňho stará.

Aj pre nás je k dispozícii takáto pomoc. Boh je väčší než akýkoľvek problém, s ktorým zápasíme. On nás stvoril a chce sa o nás postarať.

Korene nášho strachu

V kolotoči každodenného stresu nám Ježiš nežne hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.“2

Boh, ktorý stvoril vesmír, miliardy druhov rastlín a živočíchov, zložitý ekosystém a ľudský život, má všetko pod kontrolou: „Tebe nič nie je nemožné.“3 Pozýva nás, aby sme hľadali pomoc u neho.

Ježiš stále opisoval Boha ako nášho „Otca“ na nebesiach, ktorý nás miluje. Dobrý otec svoje deti chráni, zaopatruje, učí, miluje, stará sa o ne a obetuje sa za ne. Stále ich bude ubezpečovať o svojej láske.

Jedna z našich najväčších obáv je, že nebudeme mať dosť fyzických a psychických síl, aby sme to zvládli – či už kvôli sebe, alebo kvôli našim najbližším. A to vlastne platí pre všetko, čoho sa bojíme. Kladieme si otázku: „Dokážem to?“

Silní tvárou v tvár výzvam

Boh, ktorý ťa stvoril, vie o tebe všetko. Pozná tvoju minulosť. Pozná tvoje úspechy a životné sny (alebo ich nedostatok). Pozná tvoju bolesť. Tvoju budúcnosť. Tvoje vzťahy. Vie o tebe absolútne všetko. Ježiš povedal, že si všíma aj tie najmenšie a najnepodstatnejšie detaily v tvojom živote. „Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave.“4

„Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš… o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať.“ 5

On vie o tebe všetko. Ten najistejší vzťah, ktorý môžeš mať na tomto neistom svete, je vzťah s Bohom, ktorý ťa miluje.

Božie vedenie v tme

Boh nás chce voviesť do nového života a pritom sa stať naším vodcom. Nemusíme sa neustále potkýnať v tme a neistote.

Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“6

Dostávame výzvu: „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.“7 Nech už narazíme na akýkoľvek problém (hoci aj hrozivý vírus), nemusíme ho niesť sami. Boha môžeme požiadať o čokoľvek, čo potrebujeme. On má moc vyriešiť to a reagovať na naše modlitby presne tak, ako by to urobil milujúci otec.

To však neznamená, že nás ušetrí od ťažkých situácií. Milujúci otec nás neuchráni pred bojmi, zlyhaniami či sklamaním. Zároveň nás uisťuje: „Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha.“8

Vyslobodenie zo záhuby

Zároveň však musím zdôrazniť, že mať vzťah s Bohom neznamená vyhnúť sa problémom, ktoré život prináša.

Keď som bola vo štvrtom mesiaci tehotenstva, začala som mať ťažkosti. Už som poznala Boha dosť dobre na to, aby som mu dôverovala za každých okolností. No naše dieťa sa narodilo mŕtve.

Pochopiteľne, prežívala som obrovský smútok, ale vďaka tejto dôvere som nikdy nebojovala s horkosťou, hnevom alebo úzkosťou.

Napriek tomu ma nečakane zachvátili zvláštne emócie. Po smrti nášho dieťaťa som začala bojovať so strachom o život manžela. Čo ak umrie aj on? Prosila som Boha, aby prehovoril do môjho strachu, aby mi ukázal správny pohľad naň.

Odpoveď prišla krátko nato, keď ma doviedol k tomuto citátu zo Žalmov: „Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane…“9

Vedela som, že Boh nám nesľubuje, že nikto nikdy neumrie. No pokiaľ je mojím útočiskom a ja mu dôverujem, potom aj keby môj manžel umrel, Boh nedovolí, aby to do môjho života prinieslo „nič zlé“. Nenechá, aby ma to premohlo, zničilo alebo mi to ublížilo. Budem v poriadku.

„Nič zlé sa ti nestane.“ Boh určuje hranice. Keď mu budeme dôverovať, všetky ťažkosti môžeme prežívať inak… s pokojom.

Žiadny problém nie je priveľký

Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“10

Uisťuje nás: „Pán je blízko! Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom … predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“11

Je to azda len túžobné prianie? Nie.

Tak ako Boh pozná miliardy galaxií vo vesmíre, všíma si aj každú väčšiu či menšiu udalosť v tvojom živote. A miluje ťa.

Spoločník, ktorý zbavuje strachu

Nemiluje ťa preto, lebo si to nejako obzvlášť zaslúžiš, ale preto, že preňho je prirodzené milovať a starať sa o tých, ktorí sa mu zveria.

Boh hovorí: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“13

Ježiš povedal: „Svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“14 On je väčší než akýkoľvek problém, na aký narazíš.

Z úzkosti ťa vyslobodí poznanie, že Boh je mocný, starostlivý a pripravený konať v tvojom záujme. Ale ako je možné poznať Boha takým spôsobom? Potrebuješ s ním nadviazať osobný vzťah.

Použité zdroje: Biblia [1] Žalm 46,2 [2] Matúš 11,28 [3] Jeremiáš 32,17 [4] Lukáš 12,7 [5] Žalm 139,1-4 [6] Ján 8,12 [7] 1. Petrov 5,7 [8] Rimanom 8,28 [9] Žalm 91,9-10 [10] Ján 16,33 [11] Filipanom 4,5-7 [12] Americká asociácia pľúcnych chorôb [13] Izaiáš 41,10 [14] Ján 14,27
Autor: Marilyn Adamson