Tvoje najlepšie Vianoce

Nepremeškaj ten najlepší dar, ktorý môžeš tento rok dostať…

Vianoce. Môžu byť vzrušujúce, stresujúce, osamelé, krásne. Veľa emócií. Občas aj veľa drámy.

Čo by si povedal, keby si počas Vianoc dokázal prežívať úprimnú radosť, nech sa okolo teba deje čokoľvek? Je to možné!

Urobme krok do minulosti. Zabudni na komerciu a materializmus. Vianoce sú oslavou narodenia Ježiša Krista. Prečo ho oslavovať?

Nebol kráľom. Nebol ani bohatý. Nezvrhol žiadnu vládu ani nedobyl nové územia, nevytvoril žiadne umelecké dielo ani komerčný produkt.

Narodil sa do rodiny tesára v mestečku Betlehem, neďaleko Jeruzalema.

Ježiš však tvrdil, že je Boh.

 

Odpúšťal ľuďom ich hriechy. Ponúkal im hojný a naplnený život tu na zemi a večný život v nebi. Povedal: „Ja som cesta, pravda a život; nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“1 Neprezentoval seba ako jednu z možností, ale ako jedinú.

Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“2

Veľké tvrdenia.

Veľa ľudí sa uspokojí s tým, že Ježišovi dajú status inšpiratívneho učiteľa, možno až proroka. Ale čo ak tento Ježiš, ktorého narodeniny teraz oslavujeme, je naozaj Mesiáš (= Záchranca)? Čo ak bol Bohom medzi nami, v ľudskej podobe, tak ako to opisovali starozákonní proroci?

Prorok Micheáš predpovedal, že Mesiáš sa narodí v Betleheme. Kráľ Dávid povedal, že bude jedným z jeho potomkov. Izaiáš prorokoval, že bude slúžiť v Galilei a zomrie po mučení. Takýchto konkrétnych proroctiev bolo viac ako sto a slúžili na identifikáciu prichádzajúceho Mesiáša. Ježiš naplnil každé jedno z nich. Šanca ktoréhokoľvek človeka naplniť hoci len osem zo všetkých proroctiev je jedna ku 100 000 000 000 000 0003.

Čo dnes privádza ľudí v Indii, Číne, na Blízkom Východe a po celom svete k tomu, aby uctievali tohto Ježiša? Čo je na ňom také príťažlivé?

Najprv ľudia nasledovali Ježiša pre jeho súcit a zázraky, ktoré robil, aby naplnil potreby ľudí.

Slepým navracal zrak. Chromým umožnil opäť chodiť. Uzdravoval ľudí aj z duševných chorôb. je napísané: „Ježiš išiel do všetkých miest a dedín… uzdravoval všetky choroby.“4

Jeho uzdravovanie sa netýkalo len chorôb. Ježiš napĺňal aj tie najhlbšie emocionálne potreby ľudí. Ochrnutému mužovi povedal: „Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!“ Ľudia sa tomu hnevali: „Čo to tento človek hovorí? Rúha sa! Odpúšťať hriechy môže jedine Boh.“

Ježiš im odpovedal: „Aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel.“5 Na to zrejme nemali čo povedať. 

Ženu, ktorá vystriedala piatich mužov a práve bola vo svojom šiestom vzťahu, Ježiš vyzval, aby spoznala Božiu lásku – aby jej smäd po láske mohol byť uhasený. Iným ponúkal pokoj v uprostred ťažkostí. „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“6 Ukazoval, že je silnejší než ich problémy, schopný naplniť všetky ľudské potreby.

Kto by nechcel, aby mu boli odpustené hriechy? Nechcel by si, aby sa všetky tvoje zlé slová a skutky vymazali? Kto by nechcel zažívať radosť a pokoj? Ježiš hovoril, že dá ľuďom úplne nový život. Proroci a učitelia to nedokázali, no Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby ste mali život, a to v hojnej miere.“7 Nečudo, že ho ľudia nasledovali.

Ale ak hovoríme o Ježišovi, nejde tu len o to, čo nám ponúka. Autentickosť jeho charakteru a jeho slov dávali ľuďom vtedy aj dnes dôvod na to, aby mu dôverovali.

Keď bol konfrontovaný, vyzval svojich najväčších kritikov, aby poukázali na čo i len jeden hriech v jeho živote. Ostali bez slov.

Farizeji raz poslali svojich strážnikov, aby zajali Ježiša, no tí sa vrátili s prázdnymi rukami. Keď sa ich nadriadení dožadovali vysvetlenia, strážnici jednoducho povedali: „Nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento..“8

Keď sa s učeníkmi dostali do ohromnej búrky na rozbúrenom mori, Ježiš ju utíšil jediným slovom. Ostatní na lodi „boli naplnení úžasom a povedali jeden druhému, ,Ktože je to, že ho počúva i vietor, i more?’“9

Ježiš jasne povedal, kým je. „Ja a Otec sme jedno. Ak nekonám skutky svojho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.“10 Rozumeli jeho poslucháči tejto odpovedi? Rozhodne áno. „Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho… lebo Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.“11

Ježiš natoľko zdôrazňoval svoju rovnosť s Bohom, že podľa neho poznať jeho znamenalo poznať Boha.12 Vidieť ho bolo ako vidieť Boha.13 Uveriť v neho bolo ako uveriť v Boha.14 Nenávidieť ho bolo ako nenávidieť Boha.15 Ctiť si ho bolo ako ctiť si Boha.16

Tu by som chcela niečo poznamenať, keďže tento článok píšem ako bývalá zanietená ateistka. Myslela som si, že ľudia veria v Boha jednoducho preto, lebo ho kvôli niečomu potrebujú. Bola som ohúrená, keď mi niekto ukázal jasné vedecké dôvody na existenciu Boha a rovnako pôsobivé fakty podporujúce Ježišovo božstvo.17

Ak si chceš skutočne užiť oslavu Vianoc, mal by si chápať, kto sa v ten deň vlastne narodil.

Vianočné koledy o tom hovoria jasne: Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa… Ježiš nebol len ďalším prorokom alebo veľkým učiteľom. Bol Bohom, ktorý k nám prišiel ako jeden z nás.

Otázkou však je: Prečo Ježiš prišiel na zem? Aká bola jeho agenda, aký bol jeho cieľ?

Poznáš to, keď život niekedy vyzerá, akoby bol bez hlbšieho zmyslu? Aj keď na Vianoce konečne dostaneme darček, po ktorom sme túžili už od júla, životu môže chýbať akási hĺbka. Dôvod je ten, že Boh nás stvoril tak, aby sme úplné a trvalé naplnenie našli len vo vzťahu s ním. Ježiš nám ponúka tento vzťah. „Tým však, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“18

Ak máme byť úprimní, veľa ľudí sa snaží dostať k Bohu nesprávnou cestou. Snažia sa získať si Božiu priazeň tým, že žijú „dobrý“ život. Potom s ním vyjednávajú: „Bože, snažil som sa byť dobrým človekom. Snažil som sa byť milý a štedrý. Občas som zašiel aj do kostola. Modlil som sa. A nikdy som nikoho nezabil.“ Znie to dobre.

Ale Ježiš hovorí, že jeho latka je vysoko. Nakoľko dobrí by sme mali byť? „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“19

Buďme odvážni a pozrime sa na to, akí sme „dokonalí“. 

Predstav si, že jeden celučičký deň sa budeš snažiť nesúdiť ľudí okolo seba. Asi by si sa v ten deň musel vyhnúť kontaktu s akýmkoľvek iným človekom! Ale skúsme predpokladať, že žiješ svoj normálny život, si zapojený do svojich bežných rozhovorov a všímaš si, čo ľudia hovoria. Dokážeš počúvať niekoho opis (už asi po dvadsiaty raz), koľko toho včera večer vypil, A ZÁROVEŇ nemyslieť na to, kedy už začne normálne žiť?!

Alebo ako by sa ti darilo v skupine s pestrou škálou ľudí, s ktorými by si diskutoval o témach ako ľudské práva, potrat, homosexualita či náboženstvo? Myslíš si, že by si sa vedel zdržať povýšeneckých alebo nepríjemných komentárov? Áno? A čo tvoje myšlienky? Niekedy ľudí okamžite odsúdime – takmer bez rozmýšľania. Predstav si, že tvoj profesor vojde do triedy v plantavých nohaviciach, v kockovanom menčestrovom saku, s čudným klobúkom na hlave – v tom najväčšom teple! (Pre niekoho si to možno nevyžaduje žiadnu predstavivosť, lebo to zažíva každý deň.) No nevymeníte si s kamarátom posmešné pohľady? Ale čo ak tvoj profesor chodí na chemoterapiu a nemá peniaze? Práve si ho odsúdil.

OK, nechcem v tebe vyvolávať pocity viny. 

Predstav si, že si sa celý deň sústredil a tvrdo si pracoval na tom, aby si neodsúdil ani jedného človeka. Nerozčuľovali by ťa však odsudzovačné komentáre ostatných, ktoré by si musel počúvať po celý deň? Viem zo skúseností, že keď sa o niečo veľmi snažím, som na danú vec supercitlivá a postupne si vytvorím tak trochu povýšenecký postoj… čo tiež nekorešponduje s Božím štandardom dokonalosti.

Biblia hovorí, že všetci hrešíme. Mňa to neprekvapuje.

Čo ma však prekvapilo, je to, že podľa Biblie nás naše hriechy oddeľujú od Boha. Tvoria medzi nami neprekonateľný múr. Biblia hovorí, že „odmenou hriechu je smrť“20 alebo večné odlúčenie od Boha.

Ježišovou prvoradou agendou bolo prísť na zem a zaplatiť za naše hriechy. Biblia hovorí: Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás.“21 Je to ako s dievčaťom, ktoré zadržali po tom, čo jazdila pod vplyvom alkoholu. Sudca vyniesol verdikt: tridsať dní vo väzení alebo kaucia 1500 dolárov. Kým sa zničené dievča umáralo myšlienkami na to, čo ju čaká, sudca zostúpil z pódia, sňal si talár, vytiahol peňaženku a zaplatil za ňu kauciu. Prečo? Bol totiž jej otcom. Ako spravodlivý sudca nemohol prehliadnuť vinu vlastnej dcéry. Ale ako milujúci otec ju nemohol nechať čeliť trestu samu. 

Ak by sme mohli získať vzťah s Bohom vďaka nášmu dobrému životu, Ježiš nemusel prísť na túto zem a už vôbec by nemusel zomrieť namiesto nás na kríži.

Kvôli svojej ohromnej láske k nám však podstúpil mučenie, bičovanie, ukrižovanie a pomalú smrť postupným udusením. Tam to však neskončilo. O tri dni vstal z mŕtvych. Po tom všetkom nám ponúka úplné odpustenie a vzťah s ním.

Háčik je v tom, že jeho dar musí každý z nás prijať osobne. Neprijímame ho automaticky ani ako súčasť našich rodinných tradícií. Musí to byť naše osobné rozhodnutie.

Boh nám ponúka osobný vzťah s ním a je na nás, či na túto ponuku zareagujeme. Ježiš hovorí: „Stojím pri dverách [tvojho života] a klopem; ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“22

Keď zareagujeme na túto ponuku a pozveme ho do nášho života, nadviažeme tak vzťah s Bohom, ktorý potrvá večne. Biblia hovorí: Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“23

Od tej chvíle už nebudeme len poznať nejaké veci o Bohu, ale začneme poznávať samotného Boha. Zakúsime jeho bezpodmienečnú lásku k nám.

Boh povedal: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň.“24 Nech sa v našom živote udeje čokoľvek – problémy, starosti, choroby – máme nádej v jeho absolútnu moc a istotu, že nás miluje.

Prijať Boží dar odpustenia a mať s ním vzťah však neznamená, že náš život bude zrazu podstatne jednoduchší a ľahší.

Spomínam si na jedny Vianoce, keď som bola v ôsmom mesiaci tehotenstva so svojím prvým dieťaťom a veci nešli vôbec dobre. Lekári sa obávali, že moje bábätko má vážne zdravotné problémy. Čo som si mala myslieť – vzhľadom na tieto komplikácie – o tom, že Ježiš prišiel, aby nám dal hojný a naplnený život?

Ja som však poznala Boha vesmíru, toho, ktorý utvoril moje dieťa a ktorý ma nekonečne miluje. Vedela som, že Boh má život môjho dieťaťa vo svojich mocných rukách. Krátko po Vianociach som dostala pôrodné bolesti a porodila som mŕtve dievčatko.

Zvyčajne neplačem, ale vtedy som plakala dva týždne v kuse. Avšak uprostred tohto zármutku zo smrti nášho bábätka aj počas celého traumatického tehotenstva mi Boh dával svoj nadprirodzený pokoj. Necítila som úzkosť, rozhorčenie či hnev (čo by v tejto situácii mohlo byť prirodzené). Moje srdce bolo naplnené pokojom.

Neviem, prečo Boh dopustil, aby naše bábätko zomrelo. Ale viem, že Boh má svoje dôvody, ktoré sú dobré a spravodlivé. Z toho, čo všetko Boh vykonal v mojom živote, som vedela, že mu môžem dôverovať. Boh nás plne ochránil pred depresiou zo smrti našej dcérky. Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“25

Nech sa počas týchto Vianoc deje v tvojom živote čokoľvek, nemôžeš prijať lepší dar než Toho, ktorý prišiel na zem a zomrel namiesto teba. On ti ponúka úplné odpustenie, možnosť poznať ho na osobnej úrovni a napokon večný život s ním. On je Boh a pozýva nás k tomu, aby sme svoj život podriadili jeho vedeniu. Keď sa budeme spoliehať na náš dobrý život a na seba samých, od Boha sa len vzdialime a zostaneme od neho oddelení múrom našej hriešnosti. On nás však volá k tomu, aby sme zo svojich rúk vypustili svoje vlastné snaženie a prijali do nich dar odpustenia a vzťahu s ním.

Chcem ti teraz dať príležitosť pozvať Ježiša do svojho života. Lepšiu ponuku nikde nenájdeš a nikdy neurobíš lepšie rozhodnutie! 

Pomôžem ti to dať do slov. Môžeš mu napríklad povedať: „Ježiš, ďakujem ti, že si zomrel za moje hriechy a zaplatil si za ne svojím vlastným životom. Otváram ti dvere a pozývam ťa do môjho života. Chcem ťa spoznať. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy a že si mi dal večný vzťah s tebou.“

Ak si práve pozval Ježiša do svojho života, on sľúbil, že ťa nikdy neopustí. Ježiš sa o nás stará tak, ako sa dobrý pastier stará o svoje ovce: „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú; Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“26

 

Možno teraz rozmýšľaš, aké bude byť vo vzťahu s Bohom. Čo by si mal očakávať? A ako ho vôbec môžeš začať spoznávať? Chceme ti pomôcť rásť v tvojom novom vzťahu s Bohom. Zostavili sme pre teba tzv. Štartovací balíček  sériu desiatich e-mailov, ktoré ťa môžu naštartovať vo viere.

Niet väčšej radosti a uspokojivejšieho daru počas Vianoc než vstup do osobného vzťahu s Ježišom. Odteraz sa môžeš na Vianoce skutočne tešiť (nezávisle od toho, ako sa tvoja rodina zachová alebo aký darček dostaneš), lebo budeš môcť prežívať pokoj a radosť zo svojho vzťahu s Bohom. O tom sú naozaj Vianoce… „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“27

[Autor: Marylin Adamson]

Odkazy: (1) Ján 14, 6; (2) Ján 8, 12; (3) Josh McDowell, A Ready Defense, (San Bernardino, CA: Here’s Life, Publishers, 1990). str. 213; (4) Matúš 9, 35; (5) Marek 2, 3-12 (6) Ján 16, 33; (7) Ján 10, 10; (8) Ján 7, 46; (9) Marek 4, 41; (10) Ján 10, 30.37.38; (11) Ján 5, 18; (12) Ján 8, 19; 14, 7; (13) Ján 12, 45; 14, 9; (14) Marek 9, 37; (15) Ján 15, 23; (16) Ján 5, 23; (17) veľa dôkazov nájdeš tu; (18) Ján 1, 12; (19) Matúš 5, 48; (20) Rimanom 6, 23; (21) 1. Jána 3, 16; (22) Zjavenie 3, 20; (23) 1. Jána 5, 13; (24) Ján 6, 35; (25) Ján 8, 12; (26) Ján 10, 27-28; (27) Ján 3, 16. Všetky citáty sú z ekumenického prekladu Biblie.