Homosexuáli a Božia láska

To, čo mnohí homosexuáli počujú je, že ich Boh nenávidí. To však nie je pravda.

Život od nás častokrát vyžaduje isté zručnosti, aby sme boli spôsobilí niečo vykonať – napr. aby sme získali vodičský preukaz, či preukázali dostatočné vedomosti na skúške. Aby ste získali prácu, musíte presvedčiť možného zamestnávateľa, že máte všetky predpoklady k úspešnému vykonávaniu práce.

Ak to nebude A, tak to bude B. Dokáž, že za to stojíš, že si kvalifikovaný a „prijateľný“.

Kedy vieš isto, že ťa Boh plne akceptuje?

Na rozdiel od vyššie spomenutého, tvoj vzťah s Bohom nezačína vyplnením kolónky vo formulári „Prijmite ma, pretože …“ Tvoj vzťah začína Božím „Prijímam ťa, vítam ťa.“

Či už si homosexuál, bisexuál alebo sa ešte nevieš zaradiť, Boh nie je tvojim nepriateľom. Ak si svoj vzťah ešte nezačal, Boh tento vzťah chce. Ponúka ho totiž hocikomu a každému.

V Písme sa dočítaš len o jednej skupine, ktorá neustále hnevala Ježiša – náboženskí farizeji..

Ježiš mal rád všetkých, vrátane prostitútok a kriminálnikov. Náboženským vodcom sa to nepáčilo a to zarmútilo Ježiša. Tí ľudia sa mu videli ako arogantní, nemilosrdní a pokryteckí.

Keď vidíš tieto slová, možno si spomenieš na veriacich, ktorí ťa zranili, boli k tebe drzí a odsudzovali ťa. Odzrkadľuje to Ježišovo srdce? Nie. Ježiš totiž tvrdil, aby sme milovali svojich blížnych ako seba samého. Ako do toho zapadajú urážky? Nijako.

Toto je odkryté Ježišovo srdce. On sám povedal (Mt 11, 28-29): „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“

Mal si niekedy možnosť premýšľať nad Ježišom?

Na rozdiel od iných ľudí, Ježiš ti môže vysvetliť život – ako ho prežiť v hojnosti. Je Stvoriteľom všetkého, čo existuje a predsa sa stal človekom, aby sme Ho mohli spoznať – aby sme spoznali Boha.

Ján, jeden z Jeho priateľov, povedal (Jn 1, 16-17): „Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“

„Milosť“ nie je len často používaným slovom; znamená Božiu láskavosť bez toho, aby sme si na ňu museli „zarobiť“ nejakým spôsobom. Ježiš nám ponúka svoju láskavosť a pravdu, svoje vedenie v tomto častokrát chaotickom živote.

Čudovala som sa, čo obnáša prijatie Bohom a možno aj ty budeš prekvapený. Ako sa píše v Jn 3, 16-18: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.“

Vidíš to? Ktokoľvek, kto „v neho verí.“ Ktokoľvek v Neho verí, má večný život, je zachránený skrz Neho a nie je odsúdený na život v tme.

To je presne to, čo od nás žiada – aby sme v Ňom verili.

Ján povedal o Ježišovi (Jn 1, 11-12): „Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“

Nebol len prorokom, učiteľom či náboženským vodcom. Ježiš tvrdil, že poznať Jeho znamená poznať Boha a veriť Mu znamená veriť Bohu. Tieto tvrdenia Ho stáli život a doviedli Ho k ukrižovaniu, bol totiž obvinený z rúhania. Ľudia tvrdili, že Ježiš „… aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu“(Jn 5, 18).

To všetko aj napriek dôkazom, ktoré Ježiš urobil – neustále liečil slepých, chromých a ďalších chorých.

Ježiš ale zašiel ešte ďalej. Povedal, niekoľkokrát, že bude zatknutý, bitý, ukrižovaný a na tretí deň vstane z mŕtvych. To je celkom dobrý dôkaz. Žiadna reinkarnácia, žiadne mystické „uvidíte ma vo svojich snoch.“ Nie. Vstal z mŕtvych tri dni po smrti.

Rimania o tom vedeli a preto postavili stráže k Ježišovmu hrobu.

Tri dni po ukrižovaní Ježiš fyzicky vstal z hrobu, Jeho telo tam nebolo. Našli sa len plachty, v ktorých bol pochovaný. Počas nasledujúcich 40 dní sa Ježiš niekoľkokrát ukázal. Tento čin začal kresťanskú vieru. Dokázal, že bol všetkým tým, čo o sebe hovoril – Boh v tele, rovnocenný Bohu Otcu.

Ježiš o tom vedel (Jn 5, 22-24): „Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“

Možno sa čuduješ: „Fajn, večný život je úžasný, ale čo so životom tu a teraz?“

Môžeš tento život prežiť s vedomím, že Boh ťa miluje.

Každý chce byť milovaný, veď ľudská láska je dôležitá. Každý, kto ťa miluje, ťa miluje nedokonalo, pretože ľudia milujú nedokonalo. Boh, naopak, miluje dokonalo.Miluje nás, pretože milovať je v Jeho povahe a to sa nikdy nezmení a ani neprestane.

Všetci spadneme, sklameme svoje zásady ako aj Božie zásady, ale Boh nás neprijíma na základe nášho podaného výkonu. Prijíma nás, ak jednoducho v Neho veríme, prídeme k Nemu a požiadame Ho, aby sa stal Bohom v našich životoch.

Takto Ježiš opisuje vzťah s Ním (Jn 15, 9-12): „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.“

Čo sa stane, ak s Ním začneš vzťah?

Akýkoľvek vzťah, ktorý máš vo svojom živote, má na teba vplyv – či už pozitívny, alebo negatívny. Mám pravdu? Platí to pre každého. Čím je vzťah dôležitejší, tým je aj jeho vplyv na nás väčší.

Takže sa zdá, že spoznanie Boha bude významným vzťahom. Bude viesť tvoj život na základe lásky a túžob v tvojom živote. Stále budeš robiť rozhodnutia, budeš mať slobodnú vôľu, neprevezme „opraty“ nad tvojim životom a nebude ťa do ničoho nútiť. Avšak hlboko ma ohromilaJeho múdrosť, láskavosť a spôsob, akým Boh videl ľudí a život.

Boh si nebude brať podnety z toho, čo diktuje spoločnosť. Veď Boh, ktorý stvoril vesmír, nepotrebuje spoločnosť, aby Ho viedla, však? Páči sa mi to a považujem to za oslobodzujúce.

Presne toto urobil Boh v mojom živote, keď som s Ním začala vzťah.

Bola som ateistkou. Viera v Boha a čítanie Biblie predstavovali veľkú zmenu v mojom živote, bolo to veľkolepé.

Niekoľko mesiacov po tom, ako som požiadala Ježiša, aby vstúpil do môjho života, sa moja najlepšia priateľka opýtala: „Všimla si si nejakú zmenu vo svojom živote?“ Opýtala som sa jej: „Čo tým myslíš?“ Povedala: „V poslednom čase sa s tebou môžem porozprávať a nerobíš si z toho srandu. Zdá sa, že ma skutočne počúvaš.“

Cítila som sa trochu zahanbene. Stála tu moja najbližšia priateľka a hovorila mi, že sa konečne správam ako normálny človek a počúvam, čo mi hovorí!

(Bola natoľko očarená tým, čo videla v mojom živote, že sa taktiež rozhodla požiadať Ježiša, aby jej vstúpil do života).

Čo si myslím, že sa dialo v mojom živote

Keď som začala svoj vzťah s Bohom, bola som si vedomá Jeho lásky voči mne; prekvapilo ma to. Slová, ktoré som čítala v Biblii boli akoby zrazu adresované mne – slová o tom, ako veľmi ma miluje (a pri tom som si myslela, že sa Boh na nás hneval, pretože som sa nevedela prispôsobiť. Bolo to pre mňa úžasné – to, že Boh nás miluje.

Myslím si, že moja potreba lásky bola opätovaná Bohom na takej hlbokej úrovni, že som sa stala emočne istou osobou.Začala som viac premýšľať a starať sa o iných a jednoznačne sa zo mňa stala lepšia poslucháčka. Taktiež som si všimla, že nenávisť k náboženstvu, v ktorej som vyrastala, sa pomaly strácala.

Ak dovolíme Ježišovi, aby nás učil a viedol nás, splní svoj sľub (Jn 8,32): „Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Ak začneš vzťah s Ježišom, budeš vidieť zmeny v tvojich postojoch, nádejach, názoroch na iných ľudí, ale aj v spôsobe trávenia voľného času. Len Boh vie. Avšak ak Ho spoznáš, zasiahne do tvojho života. Opýtaj sa kohokoľvek, kto nasleduje Ježiša a oni sami ti povedia, ako sa ich život po spoznaní Ježiša zmenil.

Túžime viac po tom, aby sme si zvolili Jeho cesty a spôsob, akým to robí, je neočakávateľný. Nie je to akoby ti dal zoznam príkazov, ktoré musíš splniť, nie je to nič nútené ani nič, čo by si musel robiť pre Boha; nie je to náboženské odovzdanie sa. Je to vzťah, intímne priateľstvo s Bohom. Je to samotný Boh, ktorý ťa vedie a učí ťa spoznávať Ho a spoznávať život. Vstupuje do našich životov, keď Ho pozveme a následne ich ovplyvňuje zvnútra navonok, tj. vychádza to zo srdca.

Ježiš ti ponúka viac, než len život. Vieš, že vzťahy, práca, šport, zábava a ďalšie majú svoje úžasné chvíle, avšak celkové naplnenie akosi chýba. Nikdy nás spokojnosť z vykonávania týchto činností nenaplní a nič iné na zemi to ani nespraví.

Máme neustály hlad po niečom, čo trvá a na čo sa môžeme spoľahnúť. Ježiš povedal (Jn 6, 35): „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.“ Roky som hľadala nejakú životnú filozofiu, ktorá by mi pomohla v akejkoľvek situácii. Keď som ale spoznala Boha, moje hľadanie sa skončilo. Zistila som totiž, že On je dôveryhodný.

Tvoj vzťah s Ním bude iný, než vzťahy ostatných ľudí. Si jedinečnou bytosťou s vlastnými skúsenosťami, myšlienkami, záujmami, snami a potrebami. Prečítaj si Evanjeliá a uvidíš, ako sa Ježiš správal k jednotlivcom – ako k jednotlivcom.

Obávam sa, že vám ukazujem len obal poznania Boha

Vzťah s Bohom neposkytuje záruku toho, že budeš uchránený od ťažkých životných situácií. Možno sa stretneš s finančnými problémami, vážnymi chorobami, nehodami, zemetraseniami či sklamaniami vo vzťahoch.

Utrpenie je bez pochýb súčasťou života. Môžeš ním prejsť sám alebo si môžeš byť istý Božou láskou, Jeho prítomnosťou a intimitou uprostred toho všetkého.

Ale pozor. Možno ťa vovedie do pokušenia či osobných obetí,aby si sa postaral o iných.

Väčšina Ježišových učeníkov (a dnes Ježišovi nasledovatelia) veľmi trpela. Napríklad Pavol bol nespočetnekrát väznený, bitý palicami a bičovaný, raz bol skoro ukameňovaný na smrť nahnevaným davom. Jeho loď niekoľkokrát stroskotala, strávil mnoho dní bez jedla a bojoval o život.

Je zrejmé, že Ježišovi nasledovníci nemali jednoduchý život, no napriek tomu Pavol a ostatní veriaci zostali v presvedčení o Božej láske.

Pavol píše (Rim 8, 37-39): „Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

Neplánuješ si svoju cestu. Ak si homosexuál, bisexuál alebo sa v sexualite ešte len hľadáš, ak Mu to dovolíš, Ježiš bude viesť tvoj život, ktorý je oveľa lepší, než si vôbec dokážeš predstaviť. Ježiš povedal (Jn 8, 12): „… Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

Ako práve teraz začať vzťah s Bohom

Čokoľvek si vo svojom živote urobil, Ježiš ti ponúka úplné odpustenie. Náš hriech nebol len prehliadnutý, ale Ježiš za neho zaplatil na kríži, bol ukrižovaný namiesto nás.

Obetoval sa niekedy niekto za teba? Presne to totiž Ježiš urobil a to len preto, lebo ťa tak veľmi miluje. Chce vstúpiť do tvojho srdca a vytvoriť si s tebou vzťah.

Chcel by si spoznať Boha? Povzbudzujem ťa k tomu, aby si Ho vpustil do svojho života (ak si to ešte neurobil). On hovorí, že TOTO je vzťah, ktorý nás uspokojí; nikdy sme totiž neboli stvorení na to, aby sme životom prekráčali bez Neho.

Porozprávaj sa s Ním a použi slová, aké ti len napadnú. Ak potrebuješ pomoc, môžeš povedať nasledovné: „Pane Ježiši, verím v Teba. Ďakujem, že si za mňa zomrel a ponúkol mi vzťah s Tebou. Chcem, aby si bol Bohom môjho života, chcem Ťa spoznať, zažiť Tvoju láska a práve teraz Ťa chcem požiadať, aby si viedol môj život.“

Autor: Marilyn Adamson