Homosexualita a kresťanstvo

Homosexuáli a Božia láska

To, čo mnohí homosexuáli počujú, je, že ich Boh nenávidí. To však nie je pravda.

Život od nás často vyžaduje isté zručnosti, aby sme boli spôsobilí niečo vykonať: napr. aby sme získali vodičský preukaz či preukázali dostatočné vedomosti na skúške. Ak chceš získať prácu, musíš presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa, že máš všetky predpoklady k jej úspešnému vykonávaniu. Musíš dokázať, že za to stojíš, že si kvalifikovaný a „prijateľný“.

Kedy vieš isto, že ťa Boh plne akceptuje?

Na rozdiel od vyššie spomenutého, tvoj vzťah s Bohom nezačína vyplnením kolónky vo formulári „Prijmite ma, pretože …“ Tvoj vzťah začína Božím „Prijímam ťa, vítam ťa.“

Či už si homosexuál, bisexuál alebo sa ešte nevieš zaradiť, Boh nie je tvojím nepriateľom. Chce mať s tebou vzťah. Chce mať vzťah s každým človekom.

V Písme sa dočítaš len o jednej skupine, ktorá neustále hnevala Ježiša – boli to náboženskí farizeji.

Ježiš mal rád všetkých, vrátane prostitútok a kriminálnikov. Náboženským vodcom sa to nepáčilo, čo Ježiša zarmucovalo. Tí ľudia sa mu videli ako arogantní, nemilosrdní a pokryteckí.

Keď čítaš tieto slová, možno si spomenieš na veriacich, ktorí ťa zranili, boli k tebe netolerantní a odsudzovali ťa. Odzrkadľuje to Ježišov prístup? Nie. Ježiš totiž chcel, aby sme milovali svojich blížnych ako seba samého. Ako do toho zapadajú urážky? Nijako.

Ježiš má k ľuďom iný postoj. Hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“1

Premýšľal si niekedy o Ježišovi?

Na rozdiel od iných ľudí ti Ježiš ponúka skutočne naplnený život. Je Stvoriteľom všetkého, čo existuje, a predsa sa stal človekom, aby sme mohli spoznať Boha.

Ján, jeden z Jeho priateľov, povedal: „Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“2

„Milosť“ nie je otrepaným slovom; znamená Božiu láskavosť bez toho, aby sme si ju museli nejako zaslúžiť. Ježiš nám ponúka svoju milosť a pravdu, svoje vedenie v tomto často chaotickom živote.

Možno ťa prekvapí, čo obnáša prijatie Bohom: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.“3

Vidíš to? Ktokoľvek, kto „v neho verí“, je zachránený a má večný život, nie je odsúdený na život v tme.

Ježiš od nás jednoducho žiada, aby sme v neho verili. Jeho priateľ Ján o ňom hovorí: „Tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“4

Ježiš zašiel ešte ďalej. Niekoľkokrát predpovedal, že bude zatknutý, bitý, ukrižovaný a na tretí deň vstane z mŕtvych. To je dosť ambiciózne tvrdenie. Žiadna reinkarnácia, žiadne mysteriózne „uvidíte ma vo svojich snoch“. Nie. Tri dni po svojej smrti naozaj fyzicky vstal z mŕtvych. Jeho telo napriek strážam zmizlo z hrobu. Počas nasledujúcich 40 dní sa Ježiš stretol s vyše 500 ľuďmi. Dokázal, že bol všetkým tým, čo o sebe predtým hovoril: Bohom, ktorý zostúpil na zem, rovnocenným s Bohom Otcom.

Zasľúbil: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“5

Možno si teraz povieš: „Fajn, večný život je úžasný, ale čo to má s mojím životom tu a teraz?“

Čo to má so životom tu a teraz?

Môžeš tento život prežiť s vedomím, že Boh ťa miluje.

Každý chce byť milovaný, veď láska je dôležitá. Každý človek, ktorý ťa miluje, ťa miluje nedokonalo – lebo ľudia milujú nedokonalo. Boh nás, naopak, miluje dokonalo. Miluje nás, pretože on je láska, a to sa nikdy nezmení ani neprestane.

Všetci robíme chyby, padáme, nedokážeme dodržať ani svoje vlastné zásady, nieto ešte tie Božie. Boh nás však neprijíma na základe „výkonu“, ktorý podávame. Prijíma nás, ak  v neho jednoducho veríme a požiadame ho, aby sa stal Bohom nášho života.

Ježiš opisuje vzťah s ním takto: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.“6

Čo sa stane, ak s ním nadviažeš vzťah?

HomosexuáliKaždý jeden vzťah, ktorý máš, má na teba vplyv – či už pozitívny, alebo negatívny. Je to tak? A navyše čím je daný vzťah dôležitejší, tým je aj jeho vplyv na teba väčší.

Ak nadviažeš vzťah s Bohom, tento vzťah bude mať v tvojom živote kľúčový význam. Boh bude usmerňovať tvoj život na základe svojej lásky a na základe toho, aké sú jeho túžby pre tvoj život. Stále budeš mať možnosť robiť rozhodnutia, budeš mať slobodnú vôľu, Boh neprevezme „opraty“ nad tvojim životom a nebude ťa do ničoho nútiť. Avšak aj mňa samú hlboko ohromila jeho múdrosť, láskavosť a pohľad na obyčajných ľudí a život ako taký.

Boh si nebude brať podnety z toho, čo diktuje spoločnosť. Veď Boh, ktorý stvoril vesmír, nepotrebuje spoločnosť, aby ho viedla, však? Páči sa mi to a považujem to za oslobodzujúce.

Presne toto urobil Boh v mojom živote, keď som s ním nadviazala vzťah.

Predtým som bola ateistka. Viera v Boha a čítanie Biblie boli pre mňa radikálnou zmenou. A táto zmena sa začala v mojom živote prejavovať aj navonok a vnímali ju aj moji blízki.

Čo sa dialo v mojom živote

Keď som nadviazala vzťah s Bohom, začala som si uvedomovať jeho lásky voči mne a prekvapilo ma to. Slová, ktoré som čítala v Biblii, boli akoby zrazu adresované mne – slová o tom, ako veľmi ma miluje (predtým som si vždy myslela, že sa na nás ľudí Boh hnevá). Tento objav bol pre mňa úžasný.

Moju túžbu byť milovaná Boh naplnil na takej hlbokej úrovni, že som postupne získala emocionálnu istotu. Už som sa tak nezameriavala na seba a na naplnenie mojich potrieb (keďže mi ich naplnil Boh), ale som sa obrátil na iných: lepšie som vnímala ich potreby, viac mi na nich záležalo. Taktiež som si všimla, že nenávisť k náboženstvu, v ktorom som vyrastala, sa pomaly strácala.

Ak dovolíme Ježišovi, aby nás učil a viedol nás, splní svoj sľub: „Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“7

Ak aj ty začneš vzťah s Ježišom, budeš vidieť zmeny v tvojich postojoch, potrebách, túžbach, názoroch na iných ľudí. Opýtaj sa kohokoľvek, kto nasleduje Ježiša: asi každý ti povie, ako sa jeho život po spoznaní Ježiša zmenil.

Spôsob, akým nás Boh mení, je neočakávateľný. Nedá ti zoznam príkazov, ktoré musíš splniť, nie je to nič nútené. Nemusíš začať vykonávať žiadne náboženské rituály ani byť navonok nejako extra zbožný. Je to vzťah, blízke, hlboké, osobné priateľstvo s Bohom. Boh ťa povedie a naučí ťa pozerať sa na život jeho očami. Začne meniť najskôr tvoje vnútro, tvoje srdce.

Ježiš ti ponúka viac než len život. Vzťahy, práca, šport či zábava môžu byť na nejaký čas skvelé, ale nedokážu nám dať úplné uspokojenie. Naša duša bude vždy túžiť po niečom, čo bude trvalé a na čo sa môžeme dokonale spoľahnúť.

Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy.“8

Roky som hľadala nejakú životnú filozofiu, o ktorú by som sa mohla oprieť v akejkoľvek životnej situácii. Keď som spoznala Boha, moje hľadanie sa skončilo. Zistila som totiž, že mu môžem skutočne dôverovať.

Tvoj vzťah s ním bude iný než vzťahy s ostatnými ľuďmi. Si jedinečná bytosť s vlastnými skúsenosťami, myšlienkami, záujmami, túžbami a potrebami. Keď si prečítaš viac o tom, aký bol Ježiš, uvidíš, ako sa Ježiš správal k ľuďom: ako k jedinečným bytostiam, na ktorých mu záležalo.

Nebude to ľahké

Vzťah s Bohom neposkytuje záruku toho, že budeš uchránený od ťažkých životných situácií – či už v oblasti sexuality, alebo niečom inom. Utrpenie je bez pochýb súčasťou života. Je však na tebe, či týmito ťažkosťami budeš prechádzať sám, alebo s Bohom: uistený o jeho prítomnosti, láske a starostlivosti uprostred toho všetkého.

Väčšina Ježišových nasledovníkov veľmi trpela. Napríklad Pavol bol nespočetnekrát väznený, bičovaný, jeho loď niekoľkokrát stroskotala, strávil mnoho dní bez jedla a bojoval o život. Napriek ťažkostiam v živote sa však spoliehal na Božiu lásku.

Pavol píše: „Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“9

Svoj osud si nevyberáme a život nemáme vo vlastných rukách. Či si homosexuál, bisexuál alebo sa v sexualite ešte len hľadáš, ak mu to dovolíš, Ježiš bude viesť tvoj život oveľa lepšie, než si vôbec dokážeš predstaviť. Povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“10

Ako nadviazať vzťah s Bohom

Nech si v živote urobil čokoľvek, Ježiš ti ponúka úplné odpustenie. Tvoje hriechy neboli jednoducho prehliadnuté, ale Ježiš za ne zaplatil na kríži svojím životom – zomrel namiesto teba.

Obetoval sa niekedy niekto za teba? Presne to totiž Ježiš urobil, a to len preto, lebo ťa tak miluje. Chce vstúpiť do tvojho srdca a vytvoriť si s tebou vzťah!

Chcel by si spoznať Boha? Povzbudzujem ťa, aby si ho vpustil do svojho života. On hovorí, že vzťah s ním ťa dokonale uspokojí; nebol si totiž stvorený na to, aby si životom kráčal bez neho.

Porozprávaj sa s ním ešte dnes a použi slová, aké ti len napadnú. Ak nevieš, čo mu máš povedať, povedz mu napríklad toto: „Ježiš, verím v teba. Ďakujem, že si za mňa zomrel a ponúkol mi vzťah s tebou. Chcem ťa nasledovať, chcem ťa spoznať, zažiť tvoju lásku. Veď môj život a urob ma takým, akým ma chceš mať.“

Autor: Marilyn Adamson