Existuje Boh

Existuje Boh?

 

Hľadáš presvedčivé dôkazy o existencii Boha? Čo o tom hovorí biológia, fyzika, genetika a astronómia? O existencii Boha sa často vedie diskusia, avšak existuje množstvo logických a vedeckých argumentov, ktoré nasvedčujú, že skutočne Boh existuje. 

Dôkazy o existencii Boha môžeme hľadať v rôznych oblastiach: od komplexnosti vesmíru až po svedectvá ľudí, ktorí sa s ním stretli. No ani tie najsilnejšie argumenty nepresvedčia toho, kto v neho veriť nechce – tak ako napríklad žiadne dôkazy nepresvedčia tých, čo veria, že Zem nie je guľatá. Preto si na úvod polož otázku: Ak by Boh skutočne existoval, naozaj ho chcem poznať?

Daj mu šancu a pozri sa na nasledujúce argumenty s otvorenou mysľou.

1. Komplexnosť vesmíru a Zeme

Keď otvoríš zadný kryt svojho mobilu, uvidíš jeho precízne detaily a zložitú štruktúru. Nebudeš ani na chvíľu pochybovať, že tento malý prístroj nevznikol sám od seba alebo náhodou – ani keby na svoje usporiadanie do súčasnej podoby dostal miliardy rokov! Tvoj mobil je dôkazom inteligencie a zručnosti jeho výrobcov.

Teraz si predstav našu Zem. Je omnoho zložitejšia ako tvoj mobil, čo jasne naznačuje, že za jej existenciou musí byť niekto s plánom. Nižšie nájdeš 3 príklady z mnohých, ktoré to potvrdzujú.

Zem má dokonalé rozmery. Gravitačná sila udržuje okolo Zeme tenkú atmosféru zloženú z dusíka, kyslíka a ďalších plynov, ktorá sa rozprestiera do výšky približne 70 km nad povrchom. Táto atmosféra je nevyhnutná pre život na Zemi. Keby bola Zem menšia, jej atmosféra by nebola dostatočne hustá na udržanie života, ako je to na planéte Merkúr. Naopak, keby bola väčšia, jej atmosféra by obsahovala veľké množstvo voľného vodíka, čo by znemožnilo existenciu života, ako je to na Jupiteri.1

Zem sa nachádza v ideálnej vzdialenosti od Slnka, ktorá umožňuje existenciu tekutej vody a podporuje život. Keby bola len o kúsok ďalej, všetci by sme zamrzli. A keby bola bližšie? Zhoreli by sme. Navyše, Zem sa otáča okolo Slnka rýchlosťou takmer 90 000 km/hod a zároveň sa otáča aj okolo svojej osi, čím zabezpečuje vyvážené teplotné podmienky na celom povrchu.

Komplexnosť a precíznosť, s akou je Zem nastavená, svedčia o existencii cieľavedomého Stvoriteľa, ktorý ju vytvoril tak, aby bola vhodná pre život.

Je bez farby, vône, chuti, a predsa by bez nej žiadny živý tvor neprežil. Je dokonalá. Približne dve tretiny ľudského organizmu tvorí voda. Svojimi unikátnymi fyzikálnymi vlastnosťami, ako je vysoký bod varu a mrazu, nám umožňuje život v rozmanitých prostrediach, pričom v nás udržiava stálu telesnú teplotu cca. 36,6 °C.

Okrem toho je voda univerzálnym rozpúšťadlom, čo umožňuje prenos chemických látok a živín do všetkých častí tela, aj do najjemnejších krvných vlásočníc.2

97% všetkých vôd Zeme tvoria oceány. Vďaka vyparovaniu morská voda zbavená soli vytvára oblaky, ktoré potom vietor dáva do pohybu, aby zavlažovali pevninu. Tento zložitý systém recyklácie vody dokonale udržuje život na celej planéte.

Ľudský mozog je nesmierne komplexným orgánom s neuveriteľnými 86 miliardami neurónov. Zabezpečuje naše vnímanie, myslenie a kontroluje telesné funkcie. Dokáže spracovať viac než milión informácií za sekundu,3 vrátane vnemov z okolia, emocionálnych reakcií a fyziologických potrieb. Jeho schopnosť analyzovať ich a  filtrovať z nich len tie najdôležitejšie nám umožňuje sústrediť sa a efektívne fungovať v každodennom živote. Takáto úroveň zložitosti a efektívnosti vďaka náhode sa zdá veľmi nepravdepodobná, vedie k otázke, ako mohol takýto úžasný orgán vzniknúť.

2. Začiatok vesmíru: čo ho spôsobilo?

Keď vidíš budovu, vieš, že ju postavili ľudia. Neobjavila sa len tak. A neexistovala vždy. Podobne je to s vesmírom. Vedci sa zhodujú, že náš vesmír vznikol pri obrovskej explózii energie a svetla, ktorú nazývame Veľký tresk. Z tejto explózie sa zrodil vesmír a všetko, čo v ňom existuje.

Steven Weinberg, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, píše, že v okamihu Big Bangu „mal vesmír asi stotisíc miliónov stupňov Celzia… a vesmír sa naplnil svetlom.“4 Tento opis nápadne pripomína Boží výrok na začiatku Biblie: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem… Boh povedal: Nech je svetlo! A bolo svetlo.“5

„Semeno všetkého, čo sa doteraz odohralo vo vesmíre, bolo zasiate v tomto prvom okamihu; každá hviezda, každá planéta a každá živá bytosť vo vesmíre vznikla ako výsledok udalostí, ktoré boli uvedené do pohybu v okamihu tejto kozmickej explózie… Bol to doslova okamih stvorenia… Vesmír vznikol v jedinom záblesku a my nedokážeme zistiť, čo to spôsobilo.

Pre vedca, ktorý žil celý život s vierou v silu rozumu, sa tento príbeh končí ako zlý sen. Zdolal hory nevedomosti; chystá sa zdolať najvyšší vrchol a keď sa konečne vyšplhá na poslednú skalu, privíta ho ta skupina teológov, ktorí tam sedia už celé stáročia.“6

Vesmír neexistoval vždy. Má svoj začiatok… ale čo ho spôsobilo? Vedci nemajú vysvetlenie na túto náhlu explóziu hmoty a svetla (ktoré sa tiež museli odniekiaľ vziať). Ich  teórie – ktoré sú často protichodné – sa pohybujú rovnako na úrovni viery ako predstavy kresťanov.

3. Prírodné zákony: prečo tu vlastne sú?

Všetko v našom živote sa zdá byť neisté a nestále, ale pozri sa, na čo všetko sa môžeme každý deň na 100% spoľahnúť: Gravitácia zostáva každý deň rovnaká. Šálka horúcej kávy na tvojom stole vždy vychladne. Trvá stále 24 hodín, kým sa Zem otočí okolo svojej osi.

Ako je možné, že tu máme prírodné zákony, ktoré sa nemenia? Prečo je vesmír tak systematicky usporiadaný? Aj najväčších vedcov prekvapuje, aké je to zvláštne. Neexistuje žiadna logická nutnosť, aby sa vesmír riadil nejakými pravidlami.

Richard Feynman, nositeľ Nobelovej ceny za kvantovú elektrodynamiku, povedal: „Prečo je príroda matematická, je záhada… Skutočnosť, že vôbec existujú akékoľvek zákony, je v určitom zmysle zázrak.“7

4. Kód DNA: kto ho naprogramoval?

Kód DNA je v podstate ako miniatúrny počítačový program, ktorý riadi fungovanie každej bunky v našom tele. Skladá sa z množstva „písmen“, ktoré vedci označili ako A, T, G a C, a ktoré tvoria jednotlivé časti nášho genetického kódu. V každej bunke ľudského tela sú tieto písmená usporiadané v štruktúre, ktorá obsahuje neuveriteľné tri miliardy párov.8 

Ako sa tento „počítačový program“ dostal do každej bunky? Prirodzené, biologické procesy nie sú dostatočným vysvetlením, keďže nejde o obyčajné chemické prvky, ale o komplexný informačný kód, vydávajúci detailné inštrukcie, ako sa má telo človeka vyvíjať.  

Aj tie najjednoduchšie formy života majú neuveriteľne zložitý genetický kód. Na vygenerovanie informácií z mikróbu s tým najjednoduchším genómom na svete bolo potrebných až 128 počítačov!9 Ak je taký malý organizmus takýto komplikovaný, predstav si, aká komplexná je ľudská bunka. Takéto detailné inštrukcie nemôžu vzniknúť bez toho, aby ich niekto cieľavedome naplánoval.

5. Osobné stretnutia s Bohom 

Vieme, že Boh existuje, lebo sa s nami snaží nadviazať vzťah. V minulosti som bola presvedčená ateistka. A ako mnohým ateistom, aj mne liezlo na nervy, ako môžu ľudia veriť v Boha. Čo poháňa ateistov, aby strávili toľko času a energie vyvracaním niečoho, čomu ani neveria, že existuje? 

Myslím si, že nás k tomu „tlačí“ samotný Boh, pretože chce, aby sme ho spoznali. Obklopil nás dôkazmi o sebe a neustále pred nás stavia otázku o svojej existencii. Je možné, že ateistom tak veľmi prekáža viera preto, lebo Boh sa s nimi aktívne usiluje nadviazať vzťah?

Podobnú skúsenosť mal známy oxfordský akademik C. S. Lewis, ktorý bol dlho zanieteným ateistom:  „Noc čo noc som cítil trpezlivé, neúprosné dobiedzanie toho, koho som ja tak zúfalo nechcel stretnúť. Napokon som sa vzdal a uznal som, že Boh je Boh. Kľakol som si a modlil som sa – a možno som bol v tom momente najskľúčenejším a najzdráhavejším konvertitom Anglicka.“10

6. Ježiš ako dôkaz, že Boh existuje

Najsilnejším dôkazom Božej existencie je Ježiš. Svojim poslucháčom hovoril, že Boh existuje a dokonca že ho majú rovno pred očami. Že každý, kto vidí jeho, videl aj Boha-Otca, a každý, kto verí v neho, verí i v Otca. 

Nárokoval si vlastnosti, ktoré má len Boh: schopnosť odpúšťať ľuďom hriechy, dať im zmysluplný život na zemi a večný život v nebi. Povedal: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“11 

Robil veci, ktoré ľudia nedokážu. Vyliečil ľudí z nevyliečiteľných chorôb, dokonca niekoľkých vzkriesil aj z mŕtvych. Mal moc nad prírodou: kráčal po vode, zastavil ničivú búrku. Hovoril ľuďom, že ak aj nechcú veriť jeho slovám, mali by uveriť aspoň na základe zázrakov, ktoré videli na vlastné oči. Ak chceš vedieť viac o Ježišovi, prečítaj si článok Je Ježiš Boh? Slepá viera, alebo fakty?

Ježiš ukázal, že Boh je nežný a má nás rád, aj keď vie, že sme často sebeckí a navzájom si ubližujeme. Naše hriechy neprehliada, ale ponúka riešenie: stal sa človekom a trest za ne zobral na seba. Zdá sa ti to absurdné? Možno, ale mnohí milujúci otcovia by sa s radosťou vymenili so svojimi deťmi na onkologickom oddelení, keby to bolo možné. Jeho láska nepozná hranice. „Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.“12

Boh ťa nebude nútiť veriť v neho, aj keby mohol. Namiesto toho ťa obklopuje dostatočnými dôkazmi o svojej existencii a čaká, ako zareaguješ. 

Zisti naisto, či existuje Boh: nadviaž s ním vzťah! 

Rozhodnutie je na tebe. Ak chceš, môžeš Boha hneď teraz poprosiť o odpustenie a o to, aby vstúpil do tvojho života. Ježiš povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“13

Vpustíš ho do svojho života? Ak áno, bude ťa viesť, chrániť, pomáhať ti a dá ti večný život.

Ak nevieš, ako to vyjadriť slovami, skús mu jednoducho povedať: „Ježiš, ďakujem, že si zomrel za moje hriechy. Poznáš môj život a vieš, že potrebujem odpustenie. Prosím ťa, aby si mi teraz odpustil. Príď do môjho života, chcem ťa prijať a nasledovať. Amen.“

Takže existuje Boh? Na základe spomínaných faktov prichádzame k záveru, že milujúci Boh skutočne existuje a túži po blízkom, osobnom vzťahu s tebou. Ako sa rozhodneš?

[1] R. E. D. Clark, Creation (London: Tyndale Press, 1946), str. 20; [2The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL); [3] Ibid.; [4] Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe; (Basic Books,1988); str. 5; [5] Biblia, Genezis 1, 2-3; [6] Robert Jastrow; “Message from Professor Robert Jastrow”; LeaderU.com; 2002; [7] Richard Feynman, The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist (New York: BasicBooks, 1998), str. 43; [8] https://www.genome.gov/human-genome-project/Completion-FAQ; [9] Alexis C. Madrigal, To Model the Simplest Microbe in the World, You Need 128 Computers; (The Atlantic, 23. júla 2012); [10] C. S. Lewis, Zaskočený radosťou (Porta libri, 2016); [11] Biblia, Ján 14, 6; [12] Biblia, Ján 3, 16; [13] Biblia, Zjavenie Jána 3, 20.

Bývalá ateistka Marilyn Adamson nedokázala vyvrátiť neustále svedectvá o vypočutých modlitbách svojej priateľky. Keď sa snažila jej vieru vyvrátiť, s údivom sa dozvedala o množstve dôkazov, ktoré poukazujú na existenciu Boha. Približne po roku húževnatého hľadania Marilyn prijala Ježiša do svojho života a odvtedy vo svojej viere nachádza stále väčšie opodstatnenie a uspokojenie.

Ak ešte stále váhaš, zapíš sa do nášho bezplatného online kurzu „Prečo Ježiš?“