Je Boh zlý?

Existencia zla: dôkaz, že sa Boh nestará?

Otázka: „Ako dokážete veriť v Boha, keď je na svete toľko zla? Nie je existencia zla dôkazom, že Boh nie je dobrý, alebo sa o svet nestará?“

Naša odpoveď:

To, že je vo svete toľko zla, vôbec nedokazuje, že sa oň Boh nezaujíma. Žijeme vo svete, kde väčšina ľudí Boha odmietla…

  • „Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.“ (Izaiáš 53, 6)
  • „Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný.“ (Žalm 53, 4)
  • „Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší.“ (Kazateľ 7, 20)

Ako teda môžeme dávať zlo za zodpovednosť Bohu, keď do veľkej miery zlyháva samo ľudstvo? (Podrobnejšie o tejto téme tu: Prečo je život taký ťažký?)

Možno sa Bohu všetko to zlo vo svete protiví. Možno sa mu nepáči, ako svet funguje (dokonca sa mu to nepáči omnoho viac, než nám), ale v istom slova zmysle dovolil, aby svet riadili na určitý čas iní. Ježiš povedal svojim učeníkom, aby sa modlili, nech sa na zemi stane vôľa Božia, tak ako je v nebi (Matúš 6, 10). Je teda zjavné, že Božia morálna vôľa sa tu na zemi nie vždy deje, no on tomu zatiaľ nebráni.

V konečnom dôsledku ide o Boží charakter. Je Boh Bohom lásky a zľutovania? Podľa Biblie je…

  • „Ako otec miluje vlastné deti, tak Hospodin zahŕňa láskou tých, čo ho milujú.“ (Žalm 103, 13)
  • „Hospodin je dobrotivý ku všetkým a otcovsky sa stará o všetko, čo stvoril.“ (Žalm 145, 9)
  • „Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.“ (Žalm 145, 17)

V Biblii sa píše, že Boh je láska (1. Jánov 4, 8; 16). Je možné, že súčasťou jeho milujúcej povahy je aj to, že ľuďom dáva možnosť slobodnej voľby. Boh nás nestvoril ako robotov. Dôsledkom našich rozhodnutí aj rozhodnutí iných ľudí je vo svete zlo, bolesť a utrpenie.

Aj keď Boh dovolil, aby zlo na istý čas existovalo, sľúbil, že v budúcnosti s ním nadobro skoncuje (Zjavenie 21, 3-5). Vo svojej láske nám Boh ponúka spôsob, ako dosiahnuť odpustenie za zlo, čo sme napáchali a za bolesť, ktorú sme spôsobili iným…

  • „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ (Ján 3, 16)
  • „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rimanom 5, 8)
  • „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“ (1. Jánov 4, 9-10)

Nikto nie je naozaj dobrý, iba Boh (Lukáš 18, 19). Problémy vo svete dokazujú našu skazenosť, nie Božiu.

Ak máš ďalšie otázky k tejto širokej téme, navštív sekciu: Životné problémy na našej stránke.

Ak chceš vidieť, ako nám Boh ponúka svoju pomoc v ťažkostiach, prečítaj si, ako si zachovať Si v strese? Nájdi vnútorný pokoj.

Máš aj ty otázku? Napíš nám…