Štúdium Jána: potvrdenie prihlásenia

Prihlásenie prebehlo v poriadku!

Tešíme sa tvojmu rozhodnutiu, že chceš ísť vo vzťahu s Bohom ďalej!

Poslali sme ti prvú správu zo série Štúdium Jánovho evanjelia

Ak nedorazila, skontroluj si v mailoch priečinok Spam – možno len prišla na nesprávne miesto.