zomieranie, smrť

Ako prekonať strach zo smrti?

Ak existuje univerzálna skúsenosť, ktorá spája ľudí v celej histórii a na celom svete, potom je to smrť. Smrť je niečo, s čím sa stretávame všetci: žiadny majetok, cvičenie, diéty ani meditačné techniky nám nepomôžu vyhnúť sa jej. Je to niečo, čo dokonale stiera rozdiely medzi ľuďmi. Preto sa vynára otázka: ako sa vyrovnať so smrťou a umieraním? 

Finalita smrti spolu s neistotou ohľadom toho, čo príde po nej, vedie u mnohých ľudí k strachu. Ľudia sa všemožne snažia zvrátiť proces starnutia. Dúfajú, že ďalšia pilulka, ďalšia operácia alebo objav v genetike budú kľúčom k predĺženiu ich života. Z času na čas všetci premýšľame nad tým, čo bude s nami, keď zomrieme. Ako si na tom ty? Bojíš sa smrti?

Robertov príbeh: Tvárou v tvár smrti

Nie všetci čelia smrti so strachom a neistotou. Keď mal môj kamarát Robert 16 rokov, lekári mu zistili rakovinu žalúdka. Vyskúšali na ňom všetky dostupné metódy liečby, ale bez úspechu. Rok a pol strávil Robert v troch rôznych nemocniciach. Za ten čas schudol dobrých 40 kíl a vypadali mu všetky vlasy. Je smutné, že po osemnástich mesiacoch nezostalo nič, čo by pre neho ešte mohla medicína urobiť.

Keď boli lekári v koncoch, rozhodli sa pre jedinú rozumnú možnosť: poslali ho domov, aby si skúsil „užiť“ posledné dni svojho života. Pamätám sa, že som bol strašne smutný, lebo som sa bál, že prídem o kamaráta. A tiež som sa hrozne hneval na Boha. Hneval som sa, že Roberta neuzdravil a že mu kvôli tomu ujde toľko vecí v živote.

Zvláštny pokoj

Je prekvapivé, že Rob môj hnev ani strach zo smrti nezdieľal. Naopak, zdalo sa, že svojmu hroznému osudu čelí asi s takou mierou obáv, akoby išiel na prvé rande. Ešte ani dnes nevychádzam z údivu, keď si spomeniem na pokoj, ktorý mal uprostred tej búrky.

Jeho pokoj nevychádzal z nejakého vrodeného flegmatizmu ani z postoja „Ja na to kašlem.“ Vyplýval z rozhodnutia, ktoré urobil len pár mesiacov predtým, než lekári stanovili diagnózu. Vďaka tomuto rozhodnutiu získal Robert pokoj s Bohom.

Život po smrti? Ako?

Pokoj, ktorý Robert získal, našiel v Ježišovi, o ktorom Biblia píše: „Jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“ (Izaiáš 9, 6)

Ježiš – „Knieža pokoja“ – prišiel na Zem, aby každý človek mohol nájsť pokoj s Bohom. Robert sa rozhodol, že bude dôverovať Ježišovi a že prijme večný život, ktorý Boh zasľúbil tým, čo v neho uveria. Vďaka tomu bol Ježišov pokoj v jeho živote zjavný už na prvý pohľad.

Naše rozhodnutie

Možno si povieš, že Robert mal „šťastie“, lebo vedel, že zomrie a mohol sa na to pripraviť. Zlá správa je, že aj ty, aj ja raz zomrieme. Preto sa aj my musíme rozhodnúť, či prijmeme Boží dar večného života. Pokiaľ tento dar odmietneme, sme odsúdení na duchovnú smrť – večné oddelenie od Boha. Ak ho však prijmeme, potom aj nám patrí večný život.

To neznamená, že unikneme fyzickej smrti, no môžeme jej čeliť omnoho ľahšie, pretože vieme, že vedie k večnému životu v nebi. Túto pravdu objavil Robert a jeho nový vzťah s Bohom zmenil celý jeho život. Neskôr som túto pravdu objavil aj ja a môj vzťah s Bohom má dnes vplyv na každú oblasť môjho života – vrátane môjho pohľadu na smrť a zomieranie.

Ako sa vyrovnať so smrťou

Pokiaľ čelíš otázke smrti a premýšľaš o tom, čo bude po nej, alebo ak zápasíš so samotným životom, uisťujem ťa, že aj ty môžeš nájsť pokoj a nádej. Preskúmaj ešte dnes, ako môžeš spoznať Boha osobne a nadviazať s ním blízky vzťah, ktorý pretrvá!

[Autor článku: Brandon Markette]