Reinkarnácia, karma, posmrtný život

Máš na výber, keď ide o to, čo sa s tebou stane po smrti? Je reinkarnácia skutočná? Existuje život po smrti? Ako je to s karmou?

Ľudia sa od nepamäti zamýšľali, čo sa deje po smrti a či sa vôbec niečo deje. Ukončí smrť našu existenciu, je vstupnou bránou do večnosti, alebo je len prestávkou medzi životmi na zemi? Mnohí ľudia veria, že duša sa prevteľuje do rôznych tiel. Prečo je myšlienka reinkarnácie taká lákavá?

Reinkarnácia a karma

Reinkarnácia ponúka nádej mnohým. Ak nám to nevyjde v tomto živote, máme šancu v tom ďalšom. Lenže aj tí, čo v reinkarnáciu veria, priznávajú, že drvivá väčšina ľudí si svoje predchádzajúce životy nepamätá. Ako sa môžeme poučiť zo svojich chýb z minulého života, ak si ich nepamätáme? Zdá sa, že robíme stále dookola rovnaké chyby. Ako teda môžeme dúfať, že sa nám v budúcom živote podarí napraviť naše chyby, ak vezmeme do úvahy rozsah ľudských morálnych zlyhaní, odkedy je svet svetom?

Reinkarnácia navyše tvrdí, že učiní spravodlivosti zadosť. Podľa zákona karmy (čo je nemenný, neosobný zákon vesmíru) v každom živote dostaneme to, čo si zaslúžime. Naše dobré či zlé skutky nám v každom ďalšom živote prinášajú dobré alebo zlé dôsledky. Pri karme vraj nejestvuje žiadne nespravodlivé utrpenie, pretože nikto nie je nevinný. Všetko utrpenie si človek zaslúži kvôli svojej zlej karme. Dieťa bez nôh si to zaslúžilo, rovnako ako žena, ktorú znásilnili. Každý z nás si karmu nesie so sebou do ďalšieho života. Neexistuje milosť, odpustenie ani zľutovanie. Nielenže je to zlá správa pre tých, ktorých tlačí k zemi zlé svedomie, karma je navyše v rozpore s naším morálnym cítením. To nám totiž našepkáva, že vo svete existuje aj nezaslúžené utrpenie, ktoré si zasluhuje náš súcit a snahu zmierniť ho.

Limity reinkarnácie

Môže reinkarnácia reálne ponúknuť nádej a zmysel pre spravodlivosť v tomto strápenom svete? Akú útechu ponúka reinkarnácia ohľadom smrti? Zákon karmy je neľútostný. Posolstvo Ježiša Krista je však iné. Ježiš nepopieral, že existuje aj nespravodlivé utrpenie. Ponúkal odpustenie tým, čo ho spôsobovali, a útechu tým, ktorí ho zažívali.

Ježiš učil, že nikto nedokáže dodržať morálny zákon. Ľudské srdce nedokáže byť čisté, má sklony k zlým postojom a skutkom, ktoré sú urážkou milujúceho a absolútne dobrého Boha. Ježiš nám ako náš záchranca ponúka odpustenie: on sám zaplatil za naše priestupky voči Bohu. Tvrdil, že ľudia môžu získať buď večnú odmenu, alebo večný trest na základe toho, či prijmú jeho odpustenie počas svojho jediného života tu na zemi (Matúš 25, 31-46; pozri aj Hebrejom 9, 27). Ježiš vraví, že prišiel na svet „hľadať a spasiť, čo zahynulo“ (Lukáš 19, 10). Povedal, že „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10, 45).

Ježiš preukázal odpúšťajúcu lásku dokonca aj počas svojho ukrižovania. Jeden zo zločincov ukrižovaných vedľa neho vyznal svoje hriechy a požiadal ho, aby si na neho spomenul, keď príde do svojho kráľovstva. „Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lukáš 23, 42). Jedinou požiadavkou na dosiahnutie raja je veriť v Ježiša – a nie život za životom pracovať na zbavení sa zlej karmy a zhromažďovaní tej dobrej. Lebo Ježiš povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život“ (Ján 3, 16). A to je naozaj dobrá správa – pre tento aj pre budúci život.

Ak chceš hlbšie spoznať život a učenie Ježiša Krista, prečítaj si v Novej zmluve knihu s názvom „Evanjelium podľa Matúša“, alebo si prečítaj článok Slepá viera. Alebo nie? Ďalšie informácie o reinkarnácii nájdeš tu: Otázky a odpovede.

[Autor článku: Douglas Groothius, PhD.]