reinkarnácia

Karma, reinkarnácia, nebo: Existuje život po živote?

Existuje život po smrti? Je karma a reinkarnácia duše skutočná? Pozrime sa na to, čo sa s nami stane, keď zomrieme, a ako to môžeme ovplyvniť už tu na zemi. 

Ľudia od nepamäti premýšľajú nad tým, čo s nami bude smrti. Ukončí smrť navždy našu existenciu, je vstupnou bránou do večnosti, alebo je len prestávkou medzi jednotlivými životmi na zemi? Mnohí ľudia veria, že duša sa po smrti znovu narodí v novom tele. Ako funguje reinkarnácia a prečo je táto myšlienka taká lákavá?

Význam reinkarnácie

Reinkarnácia duše mnohým ponúka nádej: ľudia veria, že ich dobré skutky v minulom živote môžu viesť k lepším okolnostiam či spoločenskej pozícii v ďalšom živote. Ak nám to nevyjde v tomto živote, máme šancu v tom ďalšom.

Avšak aj tí, čo v reinkarnáciu veria, priznávajú, že drvivá väčšina ľudí si svoje predchádzajúce životy nepamätá. Ako sa teda môžeme poučiť zo svojich chýb z minulého života, ak si ich nepamätáme? Sme v podstate odsúdení na to, že budeme robiť dookola rovnaké chyby.

Karma je zdarma

Zástancovia reinkarnácie tvrdia, že svet sa riadi spravodlivým zákonom karmy. Karma zjednodušene znamená, že vždy dostaneme to, čo si zaslúžime. Tak vznikla aj fráza karma je zdarma. Naše dobré či zlé skutky v tomto živote nám v tom ďalšom prinesú dobré či zlé dôsledky.

Pri karme vraj nejestvuje nespravodlivé utrpenie, pretože nikto nie je nevinný. Ak niekto trpí, iste vo svojom predchádzajúcom živote urobil niečo, čím si to utrpenie zaslúži. Dieťa bez nôh si to zaslúžilo rovnako ako žena, ktorú znásilnili. Každý z nás si vraj karmu nesie so sebou do ďalšieho života. Zákon karmy je neúprosný: neexistuje milosť, odpustenie ani zľutovanie.

Ak máš kvôli niečomu, čo si urobil, výčitky svedomia, toto môže byť pre teba zlá správa.

Limity karmy a reinkarnácie

Reinkarnácia nás zbavuje nádeje, že sa naše súčasné okolnosti môžu zmeniť, čím nás tu na zemi uvrhuje do fatalizmu. A akú útechu ponúka reinkarnácia ohľadom posmrtného života? Zákon karmy je neľútostný. Človek nemá žiadnu istotu, či to v nasledujúcom živote bude mať ľahšie, alebo ťažšie, či to tentoraz zvládol lepšie, alebo horšie než vo svojom predošlom živote.

Karma je navyše v rozpore s naším morálnym cítením a zmyslom pre spravodlivosť. Tie nám totiž našepkávajú, že vo svete existuje aj nezaslúžené utrpenie, na ktoré by sme mali reagovať so súcitom a snahou zmierniť ho.

Namiesto utrpenia odpustenie

Pred 2000 rokmi žil niekto, kto veľa hovoril o živote po živote. Jeho posolstvo prinášalo ohľadom posmrtného života nádej a radostnú túžbu.

Ježiš veľa hovoril o čom, čo bude po smrti.1 Učil, že žijeme len raz a potom príde súd.2  Vedel, že na tomto súde nikto z nás neobstojí. Nikto nedokáže dodržať morálny zákon, ktorý prirodzene cítime vo svojom vnútri. Uprednostňujeme seba pred inými, máme sklony k zlým postojom a skutkom, ktorými ubližujeme iným. A rozhodli sme sa ísť vlastnou cestou namiesto toho, aby sme nasledovali Toho, ktorý nás stvoril a dokonale miluje.

Boh to všetko vie, a napriek tomu nám ponúka odpustenie. Poslal svojho syna Ježiša, aby svojím vlastným životom zaplatil za všetko zlé, čo sme kedy urobili.

Aký bude tvoj život po živote?

Ježiš dal svoj život ako výkupné za mnohých z nás.Svoju odpúšťajúcu lásku dokazoval celý svoj život, dokonca aj počas svojho ukrižovania. Keď ho jeden zo zločincov ukrižovaných na susednom kríži požiadal, aby si na neho spomenul, keď príde do svojho kráľovstva, Ježiš mu odpovedal: „Dnes budeš so mnou v raji.“4

Raj – alebo nebo – je oveľa krajším cieľom než ďalší život tu na zemi. Už žiadna bolesť, trápenie či slzy, ale nekonečná radosť. Jedinou požiadavkou na dosiahnutie neba je veriť a nasledovať Ježiša – a nie život za životom pracovať na zlepšovaní svojej karmy. Ježiš povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“5 A to je naozaj dobrá správa – pre tento aj pre budúci život.

Ako sa rozhodneš?

[Autor: Douglas Groothius, PhD.]