Predvianočná skupinka

Advent je časom očakávania narodenia Ježiša, zasľúbeného Spasiteľa sveta. V tejto adventnej biblickej skupinke budeme objavovať pokoj, nádej, radosť, a lásku. Kto by nechcel poznať a zažívať tieto pocity? Prihlás sa do tejto skupinky zdarma. Budeme sa stretávať raz týždenne počas nasledujúcich štyroch týždňov. Začneme v týždni od 29. novembra do 23. decembra. Termín na prihlásenie je do 29. novembra.

Kedy: 29. novembra– 23. decembra 2021, pri prihlásení si môžeš vybrať deň a čas
Ako: online stretnutia cez platformu Zoom
Kto: max. 7 ľudí v jednej skupine
Za koľko: účasť je bezplatná

Ak máš otázku, napíš na info@everystudent.sk.

For English speaking students:

Advent is a time of looking forward to the birth of Jesus because he is the promised Savior of the World. This Advent Bible study will explore Peace, Hope, Joy and Love. Who doesn’t want to know and experience these feelings? Sign up to join a group for free! We will meet one time a week for four weeks. 

Starting the week of November 29 and going through December 23. Deadline to sign up is November 29th.

When: November 29 – December 23, 2021, choose day and time as you sign up
How: online zoom meetings
Who: max 7 people in a group
How much: free

If you have a question, email us at info@everystudent.sk.