Existuje Boh zázrak

Prečo Boh nedokáže, že existuje?

Otázka: Prečo Boh neurobí nejaký jasný zázrak, aby všetkým dokázal, že existuje?“

Naša odpoveď:

Mnohí by sme si priali silné, ba dokonca nezvratné dôkazy pre vieru v Boha. Áno, je množstvo faktických aj filozofických dôvodov, prečo veriť (pozri si články z kategórie Existencia Boha). Prečo sa však Boh neukáže alebo neprejaví takým do očí bijúcim spôsobom, aby ľudia MUSELI uveriť, že existuje?

Jednu možnú odpoveď nachádzame v knihe Philipa Yanceyho Ježíš, jak jsem ho neznal.

Yancey upozorňuje, že Boh nám dáva slobodu veriť alebo neveriť. A potom hovorí:

„Moja viera trpí kvôli nadbytku slobody, kvôli množstvu pokušení k neviere. Občas by som bol rád, keby ma Boh ohromil, keby moje pochybnosti prekonal istotou a predložil mi nezvratné dôkazy o svojej existencii a o svojom záujme… Chcem Boha bez dvojznačností, Boha, na ktorého by som pre dobro svojich pochybujúcich priateľov mohol ukázať prstom.“

Potom však poznamenáva: „Čím viac Ježiša poznávam, tým viac žasnem nad niečím, čomu Ivan Karamazov (z Dostojevského románu) hovoril ,zázrak zdržanlivosti‘.“1

Ježiš mohol vykonať také veľkolepé a ohromujúce zázraky, že by v neho ľudia museli uveriť. Jediným slovom by mohol uzdraviť celé mestá. Mohol vziať súčasnú Bratislavu so všetkými jej panelákmi, električkami a neónovými megabordmi a vrhnúť ju priamo pred svojich poslucháčov. Alebo urobiť akýkoľvek iný zázrak, z ktorého by sa ľuďom zastavil dych a boli by nútení uveriť, že Boh existuje a že ho majú priamo pred očami.

On to ale neurobil. Prečo?

Boh vždy rešpektuje slobodnú vôľu, s ktorou nás stvoril. Ako vysvetľuje Yancey,

„Podivuhodnejšie je jeho odmietnutie predvádzať sa a ohromovať. To strašné Božie trvanie na ľudskej slobode je také absolútne, že nás obdaril mocou žiť, akoby neexistoval, pľuť mu do tváre, ukrižovať ho…

Verím, že Boh na takejto zdržanlivosti trvá preto, lebo žiadne pyrotechnické ukážky jeho všemocnosti nevyvolajú reakciu, po ktorej túži. Moc si dokáže vynútiť poslušnosť, ale iba láska dokáže ako odozvu vzbudiť lásku, ktorá je tým jediným, čo od nás Boh chce, a dôvodom, prečo nás stvoril… Láska má svoju vlastnú moc, jedinú moc, ktorá dokáže dobyť ľudské srdce.“2

Boh chce, aby sme ho poznali ako Otca, Priateľa, Utešiteľa, Radcu a Pána, a to dobrovoľne, nie pod nátlakom. Poskytol nám viac než dosť dôvodov, aby sme v neho verili (pozri napríklad článok Bol Ježiš Boh, alebo obyčajný človek?). Ale nenúti nás, aby sme ho poznali.

Ježiš hovorí, „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“3 Do nášho života vstúpi len s naším povolením. A pokiaľ budeme úprimne chcieť zistiť, či existuje a aký je, dovolí nám, aby sme ho našli a poznali.

[1] Philip Yancey, Ježíš, jak jsem ho neznal (Návrat domů, Praha 2002), str. 62-63; [2] Ibid., str. 63