Potrat - pre a proti

Potrat – pre a proti

Pri vyhľadávaní informácií o potrate sa určite stretneš s argumentmi pre aj proti. Dočítaš sa o tom, že na potrat máš právo, aj o tom, že to je najväčšie zlo. Ako to teda je?

Nech už je tvoje politické presvedčenie akékoľvek, v konečnom dôsledku ide vždy o veľmi intímne, osobné rozhodnutie, ktoré je u každej ženy do určitej miery späté s emocionálnou traumou. Všetky možnosti – potrat, ponechanie si dieťaťa, alebo jeho odovzdanie na adopciu – môžu so sebou priniesť emocionálnu bolesť a vyžiadať si nejakú formu osobnej obete.

Žiadne letáky o potratoch, či už tie „pre“ alebo „proti“, nehovoria o tom, čo ti uprostred tvojej bolesti a zúfalstva ponúka Boh.

Vieš, on je väčší než náš obmedzený svet a vnímanie. V každej situácii pozerá na to, čo dobré môže urobiť pre tých, ktorí sa k nemu obrátia. Pozri: „Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.“1

Keď sa v Biblii píše, že „dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“, znamená to, že dokáže byť dobrý a mať milosť rovnako voči tebe, ako aj k tvojmu dieťatku. Možno sa cítiš ako uväznená pod mlynskými kameňmi dvoch protichodných možností: buď budeš mať milosť voči sebe a s ohľadom na svoje okolnosti sa rozhodneš pre potrat; alebo budeš mať milosť voči bábätku a dovolíš mu narodiť sa. No Boh vraví, že je „dobrý ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.“ Musí mať riešenia, ktoré my nevidíme. Keď mu zveríš svoje problémy, postará sa o teba aj o tvoje dieťa.

Lebo taký je vo svojej podstate; odpovedá tým, ktorí sa na neho obracajú a poslúchajú ho. „Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.“2 Keď sa obrátiš na Boha, sľubuje, že sa ochotne postará o tvoje potreby.

Naozaj sa Boh postará?

Zamysli sa nad týmto: „Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja…“ Čo sa ho boja? Znamená to: tí, čo majú pred ním bázeň. Tí, čo uznávajú, že on je Boh, a nie my. „Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im.“3 

Naozaj Boh vypočuje tvoje modlitby, keď sa na neho obrátiš? Áno! „Veď Pán sa pozerá s láskou na svoje poslušné deti a odpovedá na ich prosby. Ale na tých, čo robia zle, hľadí s prísnou tvárou.“4 

Nie si v tom sama

Je ťažké robiť to, čo je správne? Väčšinou áno! A niekedy nás to stojí veľa. Ale nikdy v tom nie sme sami. Keby boli všetky naše rozhodnutia, všetko úsilie, celá naša budúcnosť len na našich pleciach, robiť správne rozhodnutia by sa nám často zdalo nemožné. Ale Boh vraví, že v tom nie sme sami! Nie sme na tomto svete osamotení. On je silný a dokáže čokoľvek. „Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť. A tak sa skloňte pod mocnú Božiu ruku a Boh vás pozdvihne. Všetky svoje obavy a starosti vložte na neho, veď on sa stará o vás.“5 

Uprostred neutíchajúcich debát o interrupcii a nekonečných argumentov pre a proti je tu Boh, ktorý ťa počas tvojich vnútorných zápasov žiada, aby si sa k nemu obrátila, aby tak mohol preukázať svoju dobrotu a milosť voči tebe – jeho milovanému stvoreniu. Boh ti chce pomôcť niesť tvoje ťažkosti, viesť ťa a starať sa o teba. Nadviazala si už vzťah s Bohom? Keď chceš spoznať Boha osobne, klikni sem.

Boh väčšinou napĺňa naše potreby cez ľudí, ktorí nám prídu na pomoc. Ak potrebuješ pomoc alebo podporu v tehotenstve, môžeš sa obrátiť na tieto organizácie.