Vesmír: náhoda alebo stvorenie

Vznikol vesmír náhodou, alebo ho stvoril Boh?

Otázka: „Podpísala sa na vzniku vesmíru náhoda, alebo stvorenie? Je výsledkom kombinácie času a náhody, alebo inteligentného plánovania Bohom?“

Naša odpoveď:

Je nemožné, aby z absolútne ničoho vzniklo niečo, bez ohľadu na to, koľko miliárd rokov bude tento proces trvať, pretože čas sám osebe nie je príčinou ničoho. Veci sa postupom času môžu meniť, čas však nie je pôvodcom ich zmeny.

Ak niekedy bolo obdobie, kedy neexistovalo absolútne nič, potom vznik čohokoľvek – aj tej najnepatrnejšej častice – by bol obrovským zázrakom. Vznik tej najmenšej častice akejkoľvek hmoty „z ničoho“ by bol omnoho väčším zázrakom, než napríklad lietajúci slon. Pri tom slonovi sa aspoň dá pracovať s niečím. Ak by však neexistovalo absolútne nič, nedá sa pracovať s absolútne s ničím.

Ak totiž niekedy existoval bod v čase, kedy neexistovalo absolútne nič, to absolútne nič by tu bolo dodnes. Rovnica náhoda plus čas teda neobstojí. Tvrdenie, že sme sa tu ocitli výsledkom náhody (ktorá z nejakej príčiny vznikla z absolútne ničoho), si vyžaduje o mnoho viac viery než koncept inteligentného Stvoriteľa. Pre viac informácií o tejto téme pozri článok Bolo niekedy Nič? (Vznik vesmíru I.)