Kto stvoril Boha

Kto stvoril Boha?

Ak čokoľvek vznikne, jeho vznik musí byť vyvolaný niečím iným. Kniha má svojho autora, hudba skladateľa, večierok hostiteľa. U všetkých vecí, ktoré vzniknú, má ich počiatok svoju príčinu.

Vezmi si vesmír. Vedci kedysi zastávali teóriu ustáleného stavu vesmíru – teda že vesmír vždy existoval a nemal žiadny počiatok.

Kozmologické dôkazy však dnes skôr naznačujú tzv. veľký tresk, teda že existoval určitý konkrétny okamih, kedy začal vesmír existovať. Náš vesmír priestoru, času, hmoty a energie má určitý jednoznačne vymedzený počiatok.

Keďže neexistoval vždy, ale vznikol v určitej chvíli (má jasný počiatok), musela ho zapríčiniť alebo vytvoriť nejaká iná realita.1

Všetko, čo pozorujeme v prírode, malo svoj počiatok. Boh však spadá do inej kategórie – a ani to nemôže byť inak. Od celej prírody, ľudstva a všetkého, čo existuje, sa totiž líši v tom, že existoval vždy a nie je závislý od ničoho, čo stvoril. Boh nie je závislá bytosť; je sebestačný, existuje sám osebe. Presne takto ho opisuje aj Biblia a ako takýto sa nám dal on sám poznať. Prečo musí byť taký?

Náš vesmír sa nedá vysvetliť žiadnym iným spôsobom. Vesmír nemohol stvoriť sám seba. Neexistoval vždy. A nemohol byť stvorený niečím, čo je samo stvorené. Prečo?

Tvrdenie, že vesmír stvoril Boh, ale Boha stvoril pre zmenu nejaký Boh druhého rádu, a toho zase stvoril nejaký Boh tretieho rádu a tak ďalej až do nekonečna, neobstojí. Aristoteles presvedčivo argumentoval tým, že musí existovať realita, ktorá zapríčiňuje, ale sama nie je ničím zapríčinená (alebo bytosť, ktorá je hýbateľom, ale sama nie je uvedená do pohybu). Prečo? Pretože keby existovala nekonečná regresia príčin, potom by tento proces zo samotnej svojej definície nemohol vôbec začať. Pokiaľ by každá príčina bola zapríčinená príčinou, ktorá sama tiež musela byť zapríčinená, chýba nám prvotná príčina, ktorá to celé uviedla do pohybu.2

Takže na otázku Kto stvoril Boha? sa dá jednoducho odpovedať, že ho nikto nestvoril, lebo by to nikto nedokázal.

[1] Kenneth R. Samples: If God Created All Things, Then Who Created God? (Connections 2007; Vol. 9, No. 4; www.reasons.org); [2] Ibid.