Ježiš a náboženstvá: aký je rozdiel?

Je viera v Ježiša jedným z mnohých náboženstiev, alebo je v niečom iné? Aký je rozdiel medzi kresťanstvom a inými náboženstvami? 

Pozrime sa na niektoré z hlavných aspektov života Ježiša Krista, ktoré stoja v príkrom kontraste s tým, čo hlásajú iné náboženstvá sveta.

Ježiš Kristus chce mať s nami vzťah

Bol si niekedy vo vzťahu, kde si vždy bol ty ten, kto musel stále všetko iniciovať? Takéto vzťahy sú únavné a zvyčajne nevydržia dlho. Najlepší priatelia sú tí, ktorí sa natoľko tešia jeden z druhého, že rovnako investujú svoj čas a energiu do budovania ich vzájomného vzťahu. Na rozdiel od ostatných náboženstiev, v ktorých sa človek po celý život usiluje dosiahnuť Boha (a často až do okamihu svojej smrti netuší, či sa mu to podarilo), v kresťanstve sa Boh skláňa k nám v osobe Ježiša Krista. Ježiš povedal, prečo prišiel na zem: „Ja som prišiel, aby [ľudia] mali život, a to v hojnej miere“. Prišiel, aby nám dal jednak večný život s ním, a jednak naplnený život už tu na zemi, prežitý v blízkom vzťahu s ním. To všetko ponúka všetkým, ktorí v neho jednoducho uveria.

Ježiš o sebe tvrdil, že je Boh

Žiadna z kľúčových postáv svetových náboženstiev o sebe netvrdila, že by mala božskú podstatu. Naopak, ich životopisy sa ani netaja tým, že to boli obyčajní smrteľníci, ktorí často zápasili s veľkými zlyhaniami.

Ježiš žil dokonalý život a svoju božskosť dokázal zázrakmi

Uzdravoval chorých, utišoval búrky, kriesil ľudí z mŕtvych, z ničoho poskytol jedlo pre tisíce ľudí. Svetové náboženstvá majú vodcov hlásajúcich zaujímavé posolstvá, ale nikto z nich nedokázal svoju zázračnú moc ako Ježiš. Ježiš povedal: „Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.“

Ježiš nám ponúka odpustenie – stačí ho o to požiadať

V mnohých náboženstvách sa ľudia doslova bičujú za svoje hriechy, alebo predvádzajú rozsiahle sebazničujúce rituály na odčinenie svojich hriechov. Ježiš nám ponúka odpustenie, pretože už zaplatil za naše hriechy. „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ Ježiš vyniesol všetky naše hriechy na kríž a zaplatil za ne svojím vlastným životom, aby sme za ne nemuseli zaplatiť my.

Ježiš vstal z mŕtvych

Mnohé náboženstvá hovoria o reinkarnácii. Ale Ježiš počas svojho života niekoľkokrát spomenul, že bude ukrižovaný a o tri dni nato vstane z mŕtvych. Tým chcel verejne dokázať svoju božskosť spôsobom, ktorý vyvráti akékoľvek pochybnosti. Rímske autority si toho boli vedomé, preto pred jeho hrob postavili strážny oddiel skladajúci sa z 11 až 14 vojakov. Hrob zaistili rímskou pečaťou, varujúcou všetkých naokolo, aby sa držali stranou. Napriek tomu o tri dni Ježišovo telo zmizlo z hrobu a on sa ukázal živý viac než 500 ľuďom. Žiadna z ústredných postáv svetových náboženstiev o sebe nikdy netvrdila, že fyzicky vstane z mŕtvych, a už tobôž to nedokázala v praxi.

Posolstvo Biblie je jedinečné

Nie je len zbierkou vzájomne nesúvisiacich, vzletných poetických myšlienok. Biblia odhaľuje Boha a jeho plán pre náš život. Zaznamenáva pre nás, že niečo sa v dejinách ľudstva pokazilo, a vzťah, ktorý mal človek s Bohom, sa narušil. Hovorí aj o tom, ako môžeme tento vzťah obnoviť a aké to bude mať pre nás prínosy. Zhrnutie toho, čo o tejto téme hovorí Biblia, nájdeš v článku Chceš spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah?

Toto je len niekoľko z vecí, ktoré odlišujú Ježiša od iných. Ak si chceš prečítať viac o svetových náboženstvách, klikni na článok Vedú všetky cesty k Bohu?