Čo je e-koučing

Nechceme, aby nám niekto diktoval, čomu máme veriť a čo máme robiť. Žijeme v tzv. informačnej dobe, kde sa na nás valia informácie zo všetkých strán. Ale ruku na srdce: čo presne si pamätáš (a hlavne, čo si začal aplikovať) z článkov, prednášok, príp. kázní, ktoré si počul počas uplynulého mesiaca? 

Forma učenia, ktorá ešte pred pár rokmi fungovala, v tomto zmenenom svete zrazu nefunguje. Preto veríme, že treba nájsť efektívnejšie spôsoby, ako pomôcť ľuďom nájsť Boha, než vyučovanie či kázanie. Jedným z týchto spôsobov je aj koučing. 

História koučovania začala v športe. Slovo kouč pochádza z anglického slova coach, t. j. tréner. Každý športovec, ktorý chce niečo dosiahnuť, má svojho kouča. Ak veríme, že človek je holistická bytosť, ktorá sa okrem fyzickej a mentálnej oblasti potrebuje rozvíjať aj duchovne, kresťanský koučing je na to skvelá príležitosť.

Ak úprimne túžiš spoznať Boha a rásť vo svojom vzťahu s ním, tvoj e-kouč ťa bude v tomto procese sprevádzať. („E-koučom“ ho nazývame preto, lebo váš koučovací vzťah prebieha v elektronickom prostredí, cez internet.)

E-kouč nie je psychológ ani teológ. Je to vyškolený kresťanský dobrovoľník, ktorý ti ponúka niečo, čo je v dnešnej dobe vzácne: svoj čas a pozornosť. Bude ťa pozorne počúvať a povzbudzovať ťa v tvojom hľadaní. E-kouč sa viac pýta než rozpráva: prostredníctvom koučovacích otázok ti pomôže rozmýšľať „nahlas“, pomôže ti objavovať odpovede na tvoje problémy bez toho, aby ti nadiktoval riešenie. Bude ťa k tomu motivovať, povzbudzovať, poskytne ti doplnkové zdroje, ale cestou hľadania a objavovania budeš prechádzať sám. Tvoj e-kouč je tvoj rovnocenný partner, ktorý ťa bude sprevádzať na tvojej ceste spoznávania Boha.

Ako vyťažiť z e-koučingu čo najviac?

  • Buď otvorený a úprimný. Tvoja komunikácia s e-koučom je anonymná, takže nemá zmysel niečo skrývať. Čím lepšie ťa tvoj e-kouč spozná, tým ľahšie ti bude vedieť pomôcť.
  • Na otázky svojho e-kouča odpovedaj do hĺbky, nielen jedným slovom. Keďže písomná komunikácia trvá dlhšie ako ústna, rýchlejšie sa spolu prepracujete k jadru problému a možným riešeniam.
  •  Neboj sa pýtať. Žiadna otázka nie je hlúpa, trápna alebo zbytočná. Máš jedinečnú príležitosť diskutovať o otázkach, na ktoré si vždy hľadal odpoveď!
  • Pred odoslaním správy si ju po sebe ešte raz prečítaj. Tvoja komunikácia s e-koučom sa zjednoduší, ak budú tvoje správy bez preklepov a nejasností.
  • Odpisuj svojmu e-koučovi promptne. O to rýchlejšie sa posunieš na svojej ceste hľadania a nachádzania odpovedí. 

Späť: Napísať e-koučovi