Dostali sme sa sem čírou náhodou?

Otázka:

„Prečo je nepravdepodobné, že sme sa tu ocitli kombináciou čírej náhody a času? Naozaj je Boh potrebný?“

Naša odpoveď:

Je nemožné, aby z absolútne ničoho vzniklo niečo, bez ohľadu na to, koľko miliárd rokov bude proces trvať, pretože čas sám o sebe nie je príčinou ničoho. Veci sa postupom času môžu meniť, čas však nie je pôvodcom ich zmeny.

Ak niekedy existoval čas, kedy neexistovalo absolútne nič, tak aj najnepatrnejší náznak existencie by bol obrovským zázrakom. Existencia najmenšej častice nejakej látky (ak by predsa len vznikla z ničoho) by bola zázrakom omnoho väčším, než, povedzme, lietajúci polárny medveď. Pri medveďovi sa aspoň dá pracovať s niečím. Ak by však neexistovalo absolútne nič, tak potom sa nedá absolútne s ničím pracovať.

Ak totiž niekedy existoval bod v čase, kedy neexistovalo absolútne nič, to absolútne nič by tu bolo dodnes. Rovnica náhoda plus čas teda neobstojí. Tvrdenie, že sme sa tu ocitli výsledkom náhody (ktorá z nejakej príčiny vznikla z absolútne ničoho), si vyžaduje o mnoho viac viery, než koncept inteligentného Stvoriteľa. Pre viac informácií o tejto téme pozri: Bolo niekedy nič?