Aký je Boh? Objav 6 vlastností Boha

Kto je Boh? Aký je? Tu je šesť vlastností Boha, ktoré ti pomôžu lepšie ho spoznať.

Boh je… poznateľný

Boh, ktorý stvoril vesmír v celej svojej veľkoleposti a zároveň v tých najmenších detailoch, môže byť pre nás, obyčajných ľudí, poznateľný. Hovorí nám o sebe, ba dokonca zachádza ešte ďalej. Môžeme ho poznať nielen z počutia, ale aj osobne: ponúka nám, aby sme s ním vstúpili do vzťahu. Nielenže sa môžeme dozvedieť o ňom viac, my ho môžeme spoznať dôverne a intímne.

„Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohatstvom. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi, veď v nich mám záľubu, znie výrok Hospodina.“1

Boh je… prístupný

Boh nás vyzýva k tomu, aby sme sa s ním rozprávali a zapojili ho do toho, čo prežívame a čím prechádzame. Nemusíme sa predtým dávať „do poriadku“. Nemusíme byť ani zdvorilí, teologicky korektní či dokonca svätí. Boh je už raz taký, že ak sa na neho obrátime, prijme nás takých, akí sme, a bude nás milovať.

„Hospodin je blízky všetkým, čo na neho volajú, všetkým, čo na neho volajú úprimne.“2

Boh je… tvorivý

Všetko, čo človek vyrobí, je zložené z už existujúcich materiálov alebo sa buduje na predchádzajúcich objavoch. Boh však dokáže priviesť veci k existencii obyčajným slovom – a nielen galaxie a formy života, ale aj riešenia na naše každodenné problémy. Boh je tvorivý, a je taký pre naše dobro. Chce, aby sme o jeho moci vedeli a spoľahli sa na ňu.

„Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna.“3
„Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.“4

Boh je… odpúšťajúci

Všetci hrešíme. Máme tendenciu robiť si veci po svojom a nie tak, ako to chce Boh. On to vidí a vie o tom. Boh – ak má byť skutočne spravodlivý – nemôže naše hriechy len tak prehliadnuť, či prižmúriť nad nimi jedno alebo obe oči… Boh jej pripravený súdiť ľudí za ich hriechy. Zároveň je však aj odpúšťajúci. Odpustí nám vo chvíli, ako s ním vstúpime do osobného vzťahu. Ježiš, Boží Syn, zaplatil za naše hriechy svojou vlastnou smrťou na kríži. Vstal z mŕtvych a ponúka nám Božie odpustenie.

„Boh nám hovorí, že každý môže byť zbavený viny, ak verí v Krista. Boh poslal svojho Syna, aby sa svojou vlastnou smrťou stal obeťou zmierenia pre tých, ktorí veria. Až doposiaľ Boh trest za naše viny s nekonečnou zhovievavosťou odkladal, teraz ich vložil na Ježiša Krista, ktorý za ne zomrel, a tak dokázal svoju spravodlivosť.“5

Boh je… úprimný

Podobne ako priatelia, čo ti hovoria o svojich názoroch a pocitoch, aj Boh nám o sebe hovorí. Rozdiel je len v tom, že Boh je k nám absolútne vždy úprimný. Všetko, čo povie – či už o sebe alebo aj o nás – je spoľahlivá informácia. Je pravdivejšia než naše pocity, myšlienky alebo vnemy. Boh je dokonale presný a úprimný v tom, čo hovorí. Môžeme sa spoľahnúť, že každý jeden sľub, ktorý kedy vyslovil, sa raz splní. Boha môžeme zobrať za slovo.

„Výklad tvojich slov osvecuje, prostých robí rozumnými. Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“6

Boh je… múdry

Ako by sa ti páčilo mať vždy na 100% pravdu? Boh ju má. Jeho múdrosť nepozná hraníc. Rozumie každej maličkosti ohľadom danej situácie, vrátane jej historického kontextu i budúcich udalostí, ktoré s ňou súvisia. Nemusíme ho „uviesť do obrazu“, radiť mu alebo ho presviedčať, aby urobil to, čo je správne. On to urobí tak či tak, lebo je múdry a jeho motívy sú vždy čisté. Ak mu budeme dôverovať, nikdy nás nepodvedie, neoklame a nikdy sa nepomýli. Môžeme mu plne dôverovať, že urobí to, čo je správne, za všetkých okolností a v každom prípade.

„Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba“7

Všetky citácie sú z Biblie. [1] Jeremiáš 9, 22-23; [2] Žalm 145, 18; [3] Žalm 147, 5; [4] Žalm 121, 1-2; [5] Rimanom 3, 21-22.25;  [6] Žalm 119, 130.105;  [7] Žalm 25, 3.