Ako čeliť smrti a umieraniu

Ako čeliť smrti a umieraniu bez strachu…

Ak existuje univerzálna skúsenosť, ktorá spája ľudí v celej histórii a na celom svete, potom je to smrť. Smrť je niečo, s čím sa stretávame všetci – žiadne telesné cvičenia, diéty, meditačné techniky alebo množstvo peňazí nám neumožní vyhnúť sa jej. Je to niečo, čo dokonale stiera rozdiely medzi ľuďmi.

Definitívnosť smrti spolu s neistotou ohľadom toho, čo nás čaká po nej, vedie u mnohých ľudí k strachu. Všade naokolo vidíme, ako sa ľudia snažia zvrátiť proces starnutia. Dúfajú, že ďalšia pilulka, ďalšia operácia alebo objav v genetike budú kľúčom k predĺženiu ich života.

Robertov príbeh: Tvárou v tvár smrti

Nie všetci však čelia smrti so strachom a neistotou. Pred niekoľkými rokmi tomuto nepriateľovi bez tváre čelil jeden môj priateľ. Keď mal 16 rokov, lekári mu zistili rakovinu žalúdka. Vyskúšali na ňom všetky dostupné metódy liečby, ale bez úspechu. Rok a pol strávil Robert v troch rôznych nemocniciach v dvoch mestách. Za ten čas schudol dobrých 40 kíl a vypadali mu všetky vlasy. Liečil sa v nemocnici aj ako ambulantný pacient. Je smutné, že po osemnástich mesiacoch nezostalo nič, čo by pre neho ešte mohla medicína urobiť.

Keď boli jeho lekári v koncoch, rozhodli sa pre jedinú rozumnú možnosť: poslali ho domov, aby si skúsil užiť posledné dni svojho života. Pamätám sa, že som bol strašne smutný, lebo som sa bál, že stratím priateľa. A tiež som sa hrozne hneval na Boha. Hneval som sa na neho, lebo Roberta neuzdravil, a tiež preto, že mu malo v živote ujsť toľko vecí…

Zvláštny pokoj

Je prekvapivé, že Rob môj hnev nezdieľal. Naopak, zdalo sa, že svojmu hroznému osudu čelí asi s takou mierou obáv, akoby išiel na prvé rande. Ešte ani dnes nevychádzam z údivu, keď si spomeniem na pokoj, ktorý mal uprostred tej búrky.

Jeho pokoj nevychádzal z nejakého vrodeného flegmatizmu, ani z postoja typu „ja na to všetko kašlem“. Vyplýval z rozhodnutia, ktoré urobil len pár mesiacov predtým, než lekári stanovili diagnózu. Vďaka tomuto rozhodnutiu získal Robert pokoj s Bohom.

Život po smrti? Ako?

Pokoj, ktorý Robert získal, našiel v Biblii. V Liste Rimanom sa dočítal, že „všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“.1 Tiež sa dozvedel, že „mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi“.2

Ježiš je tým, koho mal na mysli Izaiáš, keď napísal: „Jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“3 Knieža pokoja prišiel na Zem, aby každý človek mohol nájsť pokoj s Bohom. Robert sa rozhodol, že bude dôverovať Ježišovi, a tento pokoj bol v jeho živote na prvý pohľad zjavný.

Naše rozhodnutie

Robert nie je jediný, kto sa musí rozhodnúť. Musíme to urobiť aj my. Musíme sa rozhodnúť, či prijmeme Boží dar večného života. Pokiaľ tento Boží dar odmietneme, sme odsúdení na duchovnú smrť – večné oddelenie od Boha. Ak ho však prijmeme, potom aj nám patrí večný život.

I keď tento večný život neznamená, že unikneme fyzickej smrti, môžeme jej čeliť omnoho ľahšie, pretože vieme, že vedie k večnému životu v nebi. Túto pravdu objavil Robert a jeho nový vzťah s Bohom zmenil celý jeho život. Túto pravdu som objavil aj ja a môj vzťah s Bohom má vplyv na každý okamih môjho života.

Pokiaľ čelíš otázke smrti a premýšľaš o tom, čo bude po nej, alebo ak zápasíš so samotným životom, uisťujem ťa, že aj ty môžeš nájsť pokoj a nádej. Pozri sa na to, ako môžeš spoznať Boha osobne.

[Autor článku: Brandon Markette]

Všetky citácie sú z Biblie. [1] Rimanom 3, 23; [2] Rimanom 6, 23; [3] Izaiáš 9, 6.