Zuzka

Zuzka

Vyrastala som v rodine, kde ma viedli ku kresťanským hodnotám, mamka mi čítavala z detskej Biblie, učila ma ako sa mám modliť. Vďaka mamke som vedela o existencii Boha. Neskôr do môjho života prišla jedna susedka, ktorá ma brávala so svojou rodinkou do kostola. Chodila som tam, lebo som sa bála, že ak zomriem, pôjdem do pekla. Bála som sa, že Pán Boh sa bude na mňa hnevať a už ma nebude mať rád. Vedela som, že som nedokonalá a veľmi som si túžila zaslúžiť Božiu lásku. Preto som robila všetko, čo bolo v mojich silách. Bola som dobrou študentkou, poslušnou dcérou, modlila som sa, dodržiavala som všetky Božie pravidlá tak, ako som len najviac vedela. Aj napriek tomu som cítila, že je to stále málo. Keď som prišla na vysokú školu, stretla som sa s jednou misionárkou z Ameriky. Pozvala ma na kávu,kde mi povedala niečo, čo zmenilo môj život. Povedala mi, že Pán Boh ma bezpodmienečne miluje. Doteraz si pamätám ako ma pichlo pri srdci pri týchto svolách: “Boh Ťa tak miluje, že dal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby si nezahynula, ale ak uveríš v Neho, aby si mala večný život”. Bolo to pre mňa silné, že Boh ma miluje takú, aká som- s mojimi zlými aj dobrými stránkami. Keď mi povedala, že večný život môžeme mať len skrze vieru, nie zo skutkov, pocítila som obrovskú úľavu. V ten večer som pozvala Pána Ježiša do môjho srdca a odovzdala som Mu svoj život. Pocit veľkej slobody ma viedol k tomu, že som začala robiť veci, ktoré som dovtedy nerobila. Myslela som si, veď teraz už mám večný život v Ježišovi Kristovi a Jeho lásku nestratím. A tak som si začala neviazane užívať život- párty, alkohol a pod. Lenže po istom čase som si uvedomila, že moje rozhodnutia majú dôsledky. A to, že nám Pán Boh dáva prikázania, je pre naše dobro. Dáva nám ich z lásky k nám. Chce nás chrániť a má s nami len tie najlepšie plány, len Mu musíme dať priestor. Vtedy som sa rozhodla, že chcem robiť Bohu svojím životom radosť, lebo On ma miluje a ja Jeho. Už nechodím do kostola len preto, lebo musím, ale preto, že chcem. Nemodlím sa, lebo musím, ale preto, lebo chcem. Ctím si svojich rodičov, nie preto, že musím, ale preto, lebo On mi dáva tú túžbu a mení moje srdce. Môj život nie je dokonalý, ale s Pánom Bohom je úžasný. Som rada, že mám takého Priateľa, Otca, Radcu v jednej osobe ako je On. Som mu vďačná, že si ma našiel:).

Ak ťa môj príbeh oslovil alebo máš nejakú otázku napíš mi na kontakt(at)everystudent.sk.