vznik vesmíru

Kto? (Vznik vesmíru IV.)

Pokračujeme v úvahe o tom, aký je Večný Niekto. Kto to je? Aký je? A čo to znamená pre nás?