Spoznaj Boha lepšie

Spoznaj Boha: Štúdium Jána

Pozývame ťa na štúdium Biblie. 15 minút denne ti pomôže lepšie spoznať Boha a jeho syna Ježiša!