Pokoj uprostred búrky

Ako nájsť vnútorný pokoj?

Niekedy sa proti nám spikne celý svet. Dá sa uprostred všetkých problémov zachovať vnútorný pokoj?