Závislosť drogy sex

Drogy, sex, depresia… a zmena života

Manipulácia, drogy, sex, depresia, anorexia, samovražedné myšlienky – a ako sa to zmenilo.