zmena života

Chcel som dokázať, že Boh neexistuje

Neznášal som svoj život. Chcel som byť šťastný a nájsť zmysel života.