Prečo uctievať Boha, ktorý dopustí, aby sa diali hrozné veci?

 

Otázka: „Prečo by som mal uctievať Boha, ktorý dopustí, aby sa diali hrozné veci – ako napríklad to, že niekto znásilní dieťa?“

Naša odpoveď: Mám blízku príbuznú, ktorú v detstve niekto znásilnil.

Ver mi… dôverne poznám všetky prejavy toho, ako sexuálne zneužitie človeka poznamená. Psychologické, emocionálne, duchovné a fyzické škody spôsobené takýmto násilím pretrvávajú dlho po tom, čo sa zneužívanie ukončí. Úprimne chápem tvoje rozhorčenie.

Nie je to však Božia vina, že sa ľudia rozhodnú vziať to dobré, čo Boh stvoril, a zničia to. Sex je jeho krásnym darom do manželstva. Akékoľvek násilné použitie tohto daru Boh jasne odsudzuje. Sexuálne zneužitie dieťaťa je za všetkých okolností zlé. Nie je to Božia vina, že otcovia sexuálne zneužívajú svoje dcéry alebo že matky slovne zneužívajú svojich synov.

My ľudia sme dostali úplnú slobodu robiť to, čo chceme. Môžeme sa slobodne rozhodnúť robiť dobre. A žiaľ, môžeme sa slobodne rozhodnúť robiť zle.

Ako by sme mali vnímať fakt, že Boh nezabráni iným ľuďom, aby nám ublížili?

Ako by sme mali vnímať fakt, že Boh nezabráni nám, aby sme ublížili iným ľuďom?

Možno by sme chceli, aby Boh nastolil nejaké hranice, ktorých prekročenie by okamžite potrestal. Možno by sme mu navrhli, aby zabil každého, kto by ublížil malému dieťaťu.

Ale čo potom s producentmi detskej pornografie, ktorá pravdepodobne motivovala toho otca, aby zneužil svoje dieťa? Možno by bolo správne, aby Boh zabil aj ich?

A čo by mal Boh urobiť napríklad s ľuďmi, ktorí iným ubližujú slovne?

Aj slová dokážu hlboko zraniť. Keby si v miestnosti plnej psychológov položil otázku, čo vo všeobecnosti spôsobuje človeku väčšiu ujmu – slovné alebo sexuálne zneužívanie – stavím sa, že väčšina z nich by povedala, že dlhodobé slovné zneužívanie spôsobuje rovnakú – ak nie ťažšiu ujmu na duši človeka. A žiaľ, deje sa omnoho častejšie.

Očividne tu na zemi môžeme robiť akékoľvek rozhodnutia: dobré aj zlé. Sotva sa môžeme hnevať na Boha za to, že nám v tom fyzicky nezabráni.

Neukázal nám Boh, ako by sme mali žiť svoj život čo najlepšie?

Nie je pravda, že keby každý dodržiaval Desať Božích prikázaní, žiadne dieťa by nikdy nebolo znásilnené alebo zneužité?

Nie je pravda, že keby každý dodržiaval Desať Božích prikázaní, nič by sa nikdy neukradlo, nikto by nikoho nepodviedol alebo nezabil?

Miesto toho, aby nás Boh riadil ako bábky vo svojich rukách, dáva nám slobodu. Boh nezasahuje do našich rozhodnutí. Ale nás ubezpečuje, že jedného dňa sa budeme zodpovedať z toho, čo sme urobili a vynesie nad nami spravodlivý súd – na základe pravidiel, ktoré nám boli dané.

Problém je ten, že nám nestačí, aby nám niekto povedal, ako máme žiť.

Ak povieš násilníkovi, že zneužívať deti je zlé, nebude to pre neho žiadna novinka. Boh hovorí, že potrebujeme čosi hlbšie. Áno, aj vnútorné usmernenie. Ale ešte čosi viac. Vnútornú silu, aby sme chceli robiť to, čo je správne. A tú nám môže Boh poskytnúť.

Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“1 Nie život bez problémov. Bez bolesti. Ale život, kde môžeš žiť vo vzťahu s Bohom, ktorý ťa stvoril a ktorý ťa miluje. Boh ponúka, že ťa bude počas tvojho života (nech je akýkoľvek ťažký) sprevádzať a pomôže ti.

Boh ťa prosí, aby si životom prechádzal spolu s ním. Aby si ho poznal. A aby si ako od priateľa, ktorého si nadovšetko ceníš, prijal radu a usmernenie.

Počul si už o tom, ako môžeš nadviazať vzťah s Bohom? Prečítaj si článok Chcel by si spoznať Boha osobne?

Máš aj ty otázku? Napíš nám…