Viktor

Viktor

Šťastie – teda pocit radosti – som hľadal vo všetkých možných sférach života, hlavne v materiálnych veciach ako počítač či auto. Problém bol v tom, že uspokojenie mojich potrieb som síce dosiahol, ale iba na istý čas. Neskôr som sa snažil šťastie nachádzať v dievčatách. No výsledok bol ten istý.

Asi najväčší problém, s ktorým som zápasil, bola bezcieľnosť. Kládol som si otázky: Prečo som tu? Je tu niečo viac? Odpoveď bola stále rovnaká: Neviem. Ovplyvňovalo ma to pri každom rozhodovaní. Napríklad som nevidel zmysel v chodení do školy, a tak som sa radšej flákal. Nevyhľadával som kamarátske vzťahy s chalanmi, ale iba s dievčatami. Asi po roku mi došlo, že niečo tu nehrá. Veci, ktoré mi robili radosť, zrazu zmizli. Auto sa pokazilo, s priateľkou sme sa rozišli. Bol som na tom zle, a už som nedúfal, že mi niečo alebo niekto pomôže.

Prvýkrát som počul evanjelium asi keď som mal rok – počas môjho krstu v kostole :-). Potom sa dlhé roky (až do mojej 21-ky) nič mimoriadne sa nestalo. Počul som, ale som nepočúval. Prišiel zlom, keď ma chalani z Talk-The-Talk (anglického jazykového kurzu na univerzite) pozvali na stretko mládeže. Páčilo sa mi tam.

Po čase ma stále viac zaujímalo, o čom sa tam rozpráva. Našiel som si nových kamarátov, s ktorými sme spolu strávili veľa času. Počas toho som prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Pochopil som, ako a prečo začať s ním osobný vzťah. Chcel som žiť naplnený život, proste žiť so všetkým krásnym, čo mi Boh dáva.

Reakcie na tento úsek v mojom živote prichádzali postupne. Nebolo to tak, že zrazu som cítil Boha pri sebe. Nazval by som to postupným zaľúbením sa. Začal som si uvedomovať, aký naozaj som – videl som svoje plusy, ale aj mínusy. Začali sa v mojom živote diať zmeny, ba čo viac: ja sám som sa menil. Postupne som dostával odpovede na svoje otázky o zmysle života, ale tentoraz tie správne.

Zameral som sa na svoj vzťah s Bohom. Videl som, že naozaj rastiem, spoznávam dovtedy zahalené oblasti života a hlavne sám seba. Tie zmeny sa neudiali za jeden deň ani za týždeň. Najintenzívnejšie to bolo v prvých troch mesiacoch, ale viem, že je to nekončiaci proces.

A chceš vedieť, čo teraz pre mňa znamená Ježiš? Charakterizoval by som ho slovami: Láska, Moc, Dokonalosť…

Ak sa ma chceš na niečo opýtať alebo len tak mi napísať, tu je môj kontakt.