Poznanie Boha

Slepá viera. Alebo nie?

Bol Ježiš Bohom? Tvrdil to vôbec o sebe? Pozri sa na dôkazy zo života Ježiša Krista a prečo nie je potrebná slepá viera na to, aby sme v neho verili. Nie je možné, aby sme s určitosťou vedeli,…

Kde je Boh uprostred tragédií?

Kládol si si niekedy otázku: „Bože, kde si?!“ V čom presne sa môžeme na Boha spoľahnúť? Do akej miery môžeme mať istotu, že bude Boh s nami? Je to vôbec niekto, na koho sa dá obrátiť… či už…